آخرین اخبار «جدید قم

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداکثر زمان تعیین شده برای ساخت پروژههای ساختمانی حمایتی بین ۱۸ ماه تا ۲ سال است که زمان آن ارتباط مستقیم با آورده متقاضیان دارد. معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش با اشاره به شرایط برخورداری از طرح رتبهبندی معلمان، اظهارکرد: آییننامه رتبهبندی، دارای چند جز مشخص است که در درجه اول طرح رتبهبندی برای معلمانی است که مشمول طرح طبقهبندی معلمان هستند و همچنین شرط دوم برای معلمانی است که دارای ۲ سال سابقه خدمت و بالاتر باشند. اما قسمت دوم با ایجاد داستانی منسجمتر و قرار دادن طنزی بسیار دلنشینتر، انیمیشنی بهتر از بخش اول ارائه داده است. شاید عجیب به نظر بیاید که قسمت اول را به عنوان یکی از بهترین انیمیشن های جهان حساب نکنیم، اما دنبالهی آن در این لیست حضور داشته باشد. این حلقه او را با جهان دیگری آشنا می کند. زدیم نوبت صبحونه شد، خداییش توی خوراک تنها نکته مثبتی که داشت این بود که هر روز صبح نون تازه، بیشتر بربری میخوردیم، اوردن بربری و یه تیکه پنیر( خودم تنهایی برا دو لقمهم بود اونجا یه تیکه رو برای دو نفر می ذاشتن) برای دو نفر، کلا کارها رو دو نفره … ادامه خواندن آخرین اخبار «جدید قم