ارزان ترین و گران ترین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران

بر اساس آمار بانک مرکزی بیشترین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران 87 میلیون و 130 هزار تومان و کمترین آن در شهریور 21 میلیون و 500 هزار تومان است که تفاوت 65 میلیون و 630 هزار تومانی را بین گران ترین و ارزان ترین منطقه نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی که به تازگی منتشر شده، تغییرات قیمت و تعداد معاملات آپارتمان ها و آپارتمان ها در مناطق 22 گانه شهر تهران در شهریورماه امسال را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش متوسط ​​قیمت هر مترمربع خانه در تهران 43 میلیون و 216 هزار تومان، بیشترین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه یک 87 میلیون و 130 هزار تومان و کمترین قیمت در منطقه 19 با 21 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. تفاوت هر متر مربع برای آپارتمان در گران ترین و ارزان ترین منطقه تهران حدود 65630000 تومان است.

همچنین مناطق 3 و 2 پس از منطقه 1 جزء گران ترین مناطق تهران گزارش شده است. به طوری که متوسط ​​قیمت در منطقه سوم 75 میلیون و 9 هزار تومان و در منطقه دوم 65 میلیون و 481 هزار تومان است.

همچنین مناطق 18 و 20 پس از منطقه 19 ارزان ترین محله های پایتخت گزارش شده اند و میانگین قیمت مسکن در این مناطق به ترتیب 22 میلیون و 10 هزار تومان و 23 میلیون و 669 هزار تومان است.

از سوی دیگر بررسی گزارش بانک مرکزی از میانگین تفاوت قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در شهریورماه نسبت به مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که ۱۲ منطقه شهر تهران در ماه مربوطه با افزایش قیمت مسکن مواجه بوده اند. . از این رو قیمت مسکن در 10 منطقه تهران نسبت به ماه قبل از جمله مناطق 2، 3، 4، 5، 8، 11، 13، 15، 19 و 21 کاهش یافت.

بر اساس این گزارش تعداد معاملات انجام شده در این ماه به حدود 6 هزار معامله رسید. این در حالی است که بررسی دقیق تعداد معاملات انجام شده در مناطق 22 گانه شهر تهران نشان داد که در شهریور ماه سال جاری تعداد معاملات مسکن در تمامی مناطق نسبت به ماه قبل بوده و تهران به جز منطقه 21 کاهش داشته است.

این در حالی است که کمترین تعداد معاملات مسکن مربوط به منطقه 19 با 35 نوبت و بیشترین تعداد معاملات مربوط به مناطق 5، 2، 10 و 4 هر کدام با 866، 609، 524 و 522 معامله مسکونی است. سر راست.

در زیر میانگین قیمت و تعداد معاملات مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران در ششمین ماه سال جاری را مشاهده می کنید:

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما