ارزش امروز سکه ایرانی پنجشنبه 14 بهمن 1392

[ad_1]

در رفتن قیمت انواع سکه فارسی امروز پنجشنبه 14 بهمن 93 با نرخ روز چهارشنبه هیچ تفاوتی نداشت و سکه ایرانی یک گرم امروز یک میلیون و 470 هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای 18 عیار امروز پنجشنبه 14 بهمن 92 ساعت 15 به یک میلیون و 210 هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه جدید طراحی شده (سکه امامی) 12 میلیون قیمت داشت. و 100 هزار تومان در نیمه اول معاملات امروز. این نسبت به نرخ روز گذشته 50 هزار تومان بیشتر است. سکه طرح قدیم در نیمه نخست معاملات امروز با 50 هزار تومان افزایش نسبت به 11.95 میلیون تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی نیز با قیمت روز گذشته برابر بود و 2.3 میلیون تومان فروخته شد. قیمت انواع سکه ایرانی با روز گذشته تفاوتی نداشت و هر 2 گرم سکه ایرانی امروز پنجشنبه 14 بهمن ماه با قیمت 295 هزار تومان فروخته شد.

قیمت سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 78 هزار تومان 78 هزار تومان 78 هزار تومان
0.100 151 هزار تومان 151 هزار تومان 151 هزار تومان
0.150 224 هزار تومان 224 هزار تومان 224 هزار تومان
0.200 297 هزار تومان 297 هزار تومان 297 هزار تومان
0.250 370 هزار تومان 370 هزار تومان 370 هزار تومان
0.300 446 هزار تومان 446 هزار تومان 446 هزار تومان
0.350 519 هزار تومان 519 هزار تومان 519 هزار تومان
0.400 592 هزار تومان 592 هزار تومان 592 هزار تومان
0.450 665 هزار تومان 665 هزار تومان 665 هزار تومان
0.500 738 هزار تومان 738 هزار تومان 738 هزار تومان
0.600 884 هزار تومان 884 هزار تومان 884 هزار تومان
0.700 10 لک 30 هزار تومان یک لک 30 هزار تومان 10 لک 30 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 178 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 324 هزار تومان
1000 یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 470 هزار تومان
1100 یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 616 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان
1300 ده لک 913 هزار تومان ده لک 913 هزار تومان ده لک 913 هزار تومان
1400 دو لک 59 هزار تومان دو لک 59 هزار تومان دو لک 59 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 205 هزار تومان
1600 دو لک 351 هزار تومان دو لک 351 هزار تومان دو میلیون و 351 هزار تومان
1700 دو لک 497 هزار تومان دو لک 497 هزار تومان دو لک 497 هزار تومان
1800 دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 643 هزار تومان
1900 دو لک 789 هزار تومان دو لک 789 هزار تومان دو لک 789 هزار تومان
2000 دو لک 935 هزار تومان دو میلیون و 935 هزار تومان دو میلیون و 935 هزار تومان

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما