از آثار شب و روز اول محرم

در کتاب مفتاح الجنان به انجام اعمال شب و روز اول ماه محرم توصیه شده است.

به گزارش خبرگزاري ها، يكي از مهم ترين كارها خواندن نماز اول ماه است و چون اول اين ماه اول سال است و از طرفي خواندن نماز قبل از وقت تأثير ويژه اي دارد. ارضای نیازها این دعا در سلامتی، دوری از بلایای دینی و دنیوی در آن سال، بهبودی و کسب حسنات تأثیر بسزایی دارد.

استاد در شب اول اقبال چند دعای آن شب را خواند:

اولیندر هر رکعت تسبیح و توحید صد رکعت می خواندند.

دومادو رکعت در رکعت اول حمد و حمد و دوم در حمد و ثنا.

سومدو رکعت در هر دو رکعت حمد و یازده قول «حوّاللّه» از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که هر که این دو رکعت را در این شب بخواند. و صبح را که اول سال است روزه گرفت، چنانکه تمام سال را روزه می گیرد، پس در آن سال برکت و سلامت باشد و اگر بمیرد وارد بهشت ​​می شود. استاد دعای طولانی در هلال این ماه نیز ذکر کرده و در صورت امکان این شب را به دعا و نیایش و تلاوت قرآن روز اول می گذراند.

بدانید که اول محرم اول سال است و دو عمل در آن است:

اولینروزه است و در روایت ریان بن شبیب از امام رضا علیه السلام آمده است که هر که این روز را روزه بگیرد و خدا را بخواند، خداوند دعای او را همانگونه که او به دعا مستجاب کرده است مستجاب می کند. زکریا

دومااز امام رضا (علیه السلام) می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اول محرم دو رکعت نماز می خواند و چون تمام شد دستان خود را بلند کرد و این دعا را خواند. سه بار:

خدایا تو خدای قدیم هستی و این سنت است.

خدایا تو خدای جاودانه ای و امسال

جدید، پس من از شما برای محافظت از شیطان و قدرت بر این روح می خواهم

تازه است که از شما می خواهم امسال مرا از شر شیطان و قدرت بر این روح محافظت کنید

بدی و دل مشغولی به آنچه مرا به تو نزدیک می کند [یاکَریمُ]یا ناراحت جلال

آن که امر به نافرمانی و سرگرمی می کند همیشه مرا به شما نزدیک می کند اعلیحضرت

و عزت، ای ستون برای کسی که ستون ندارد، ای رپرتوار برای کسی که مهمات ندارد، ای پاسداران

و بزرگواری تکیه گاه کسی است که پشتیبان ندارد، زیرا تو پناه کسی هستی که ذخیره ندارد.

برای او، YA برای هیچ تغییری برای او، YA برای هیچ تغییری برای او.

آن که پناه ندارد، تو که گریه می کنی، آن که گریه نمی کند، تو پشتیبان، آن که پشتیبان ندارد، تو گنج.

آن که او را خزان نکند، ای مصیبت خوب، امید بزرگ.

آن که گنجی ندارد، تو که امتحانش خوب است، تو بزرگی، امیدبخشی، سخاوتمندی، ناجی ضعیفان.

غرق شده، یا نجات دهنده تاریکی، نرم کننده، شگفت انگیز، ننگین، یا بخشنده

سیل، وفادار، حلال، برکت، زیبا بخش، افزایش، بخش خوب

تو همانی که به سیاهی شب و روشنایی روز و نور ماه و پرتوها سجده کردی.

سیاهی شب و روشنایی روز و درخشش ماه و پرتوها را بر تو سجده کردی.

و خورشید و آب و درختان و خدا جز خدا شریکی ندارد.

خورشید و صدای آب در حال سقوط و درخت در حال سقوط خدایی هستند که شما با آنها شریک ندارید

ما را بهتر از آنچه می پندارند قرار ده و آنچه را که نمی دانند ما را ببخش و ما را به چه چیزی نگیر

ما را بهتر از آنچه مردم فکر می کنند ببخش، ما را به خاطر آنچه نمی دانند ببخش و آنچه را که می دانیم به ما نگذار.

گفتند خدا مرا بس است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و او پروردگار عرش است.

می گویند مرا بس است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و او پروردگار عرش است.

بزرگان از جانب پروردگار ما به آن ایمان دارند و تنها خردمندان پروردگار ما را یاد می کنند

ما به او و هر آنچه از جانب پروردگارمان است بسیار ایمان داریم و او آنها را جز به حکیم پروردگارمان بیم نمی دهد.

پس از آنکه ما را هدایت کردی، دلهای ما را منحرف مکن و رحمت خود را به ما عطا کن که تو بخشنده ای.

پس از آنکه ما را هدایت کردی، دلهای ما را تباه کن و از پیشگاه خود به ما رحم کن که به راستی تو آمرزنده ترینی.

شیخ طوسی می فرماید: مستحب است ده روز اول محرم را روزه بگیرد، ولی در روز عاشورا تا بعد از نماز عصر از غذا و شراب پرهیز می کند، سپس چند لقمه می خورد.

روز اول محرم هر سال اولین روز سال قمری است. امام محمد باقر (علیه السلام) می فرماید: «هر کس این روز را روزه بگیرد، خداوند دعای او را مستجاب می کند، همان گونه که دعای زکریا را مستجاب کرد.

و در اعمال این ماه آمد: «حج عاشورا» را در محرم ترک نکنید و در نماز و عزا شرکت کنید.

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما