انتقاد از سفرهای غیرشفاف خارجی به مدیران شهرداری

رئیس کمیته نظارت و قانون شورای شهر تهران برای دومین بار در صحن علنی شورای شهر از مدیران شهرداری خواست درباره سفرهای خارجی خود شفاف سازی کنند.

به گزارش اختاز نیوز، مدیران فعلی شهرداری تهران علاقه ای به شفافیت سفرهای خارجی خود ندارند. تا امروز هیچ یک از سفرهای خارجی مدیران شهرداری در دوران مدیریت علیرضا زاکانی در سامانه شفافیت ثبت نشده است و آخرین سفر ثبت شده در این سامانه مربوط به سفر محسن پورت سعید آقایی به روسیه بوده است که در 1998.

مهدی اخریانان رئیس کمیته نظارت و قانون شورای شهر تهران امروز در هشدار نسبت به فضای بازی کودکان در پارک ها به سفرهای متعدد مدیران به خارج از کشور اشاره کرد. گفت به باغ ها، زمین بازی و هیجان بچه ها فکر کن. خیلی از وسایل بازی پارک ها قدیمی است و الحمدلله آقایان خیلی وقت ها به سفرهای بیرونی می روند. پس دیدن پارک های خارجی ضروری است و امیدوارم این سفرهای خارجی هم روشن شود.

وی پیش از این درخواست کرده بود که شهرداری گزارش سفرهای برون مرزی را به شورای شهر ارسال کند.

لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران در پاسخ به هشدار آکاریان با اشاره به سفرهای خارجی در شهرداری تهران گفت: اصل بر عدم رفتن به سفرهای خارجی است، فقط در مواقع لزوم می رویم. وی ادامه داد: یکی از مقوله های سفرهای خارجی این است: آنهایی که دعوت شدیم و با هزینه میزبان می رویم، گروهی از سفرهاست که در کمیته ها عضویت داریم و در صورت نیاز باید برویم.

به گزارش اکوایران، فروزنده با بیان اینکه رغبتی برای سفر وجود ندارد، تاکید کرد: شهردار تهران تنها سال گذشته به تاجیکستان سفر کرد زیرا سرپرست آن گردهمایی شهردار تهران بود. اگر نیاز به سفرهای خارجی باشد حتما در شورای شهر تهران مطرح می کنیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: سفرم به روسیه با محوریت معاون اول رئیس جمهور بود. هیچکس تمایلی به سفر به خارج از کشور ندارد و سفر فقط با اجبار انجام می شود. ما نباید طوری با مردم صحبت کنیم که مردم فکر کنند ما دائما در حال سفر هستیم.

پیش از این علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به انتقادات از سفرهای خارجی مدیران شهرداری گفت: ما نمی خواهیم به سفرهای پی در پی بپردازیم و از سوی دیگر نباید خود را از رصد آخرین اتفاقات محروم کنیم. در دنیا در این زمینه

در اولین سفر خارجی مدیران شهری در دوره زاکانی جناب آقای مجتبی شافعی معاون شهردار تهران به نمایندگی از شهردار تهران در جلسه دانشگاه کالیفرنیا که در بارسلون برگزار شد شرکت نمودند. سه نماینده شهرداری شرکت کردند. شورای شهر تهران نیز در همایش جهانی شهر هوشمند که در این شهر برگزار شد شرکت کرد. و در این جلسه محمد فرجود مدیرعامل سازمان ارتباطات و فناوری شهرداری تهران، علی اصغر قائمی از اعضای شورای شهر تهران و مسئول پروژه که در این جلسه مورد تجلیل قرار گرفت. گزارشگر مرکز تماس نیز این تیم را برای پوشش این دو رویداد همراهی می کرد.

در این مدت برخی از مدیران شهری نیز به خلیج اکسپو سفر کردند. برخی از معاونان و مدیران شهری در ششمین اجلاس مجمع عمومی شهرداران آسیایی به دوشنبه تاجیکستان رفتند که سفر شهردار و برخی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر به عراق از جمله سفرهای خارجی است. از مدیران شهری که تاکنون رسانه ای شده اند.

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما