انگیزه عجیب رباینده دختر 12 ساله. من می خواستم با او ازدواج کنم

پرایدور جوان قصد ربودن دختر 12 ساله را داشت که با فرار دختر باهوش نقشه او شکست خورد و پس از دستگیری انگیزه عجیبی را مطرح کرد. او مدعی شد که قصد دارد با گروگانش ازدواج کند.

به گزارش همشهری، چند روز پیش دختری 12 ساله به همراه پدر و مادرش برای شکایت از راننده پراید به دلیل آدم ربایی به کلانتری مراجعه کردند.

گفت: روز حادثه بعد از تمام شدن کلاسم به خانه دوستم رفتم. غروب بود که برای برگشتن به خانه مان از آنجا خارج شدم و در حالی که منتظر تاکسی بودم، ماشین پراید حرکت کرد و مسیرم را گفت. فکر کردم مسافر است، سوار ماشینش شدم و راننده که پسر بچه ای بود از ماشین پیاده شد اما ناگهان در جاده تغییر مسیر داد. من هم به او اعتراض کردم و راننده مدعی شد به دلیل ترافیک مسیر دیگری را طی می کند تا بتواند زودتر مرا به مقصد برساند. با این حال من به او مشکوک شده بودم زیرا رفتارش عادی به نظر نمی رسید. به همین دلیل از او خواستم بایستد تا من پیاده شوم، اما او توجهی نکرد و به راهش ادامه داد.

وی ادامه داد: خیلی ترسیدم و با راننده درگیر شدم. سپس مشت هایم به شیشه ماشین کوبیدند تا رانندگان متوجه عابران پیاده و عابران پیاده شوند و به سمت من بیایند. خوشبختانه تلاش من نتیجه داد و یکی از راننده ها متوجه شد که بریدزوار مرا گروگان گرفته است. به همین دلیل شروع به تعقیب راننده خودرویی کرد که من در آن گروگان بودم، اما راننده گروگان توجهی به این قضیه نکرد و به راه خود ادامه داد.

در نهایت این نوجوان 12 ساله ادامه داد، زمانی که راننده گروگان ها قصد ورود به ورودی بزرگراهی را داشت، مجبور شد سرعتش را کم کند که در همین لحظه به سختی در را باز کردم و به سمت او پرتاب شدم. . خودم زمین خوردم و راننده ها به کمکم آمدند. پراید سوار جوان نیز از ترس فرار کرد.

با این شکایت پرونده ای تشکیل و گروهی از ماموران پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را برای دستگیری راننده آدم ربا با دستور بازپرس جنایی آغاز کردند. او اگرچه در ابتدا منکر این جنایت شد، اما وقتی با شواهدی علیه خود مواجه شد، ادعای عجیبی کرد و گفت: وقتی شاکی به عنوان مسافر سوار ماشین من شد، دوست داشتم. هیکلش درشت بود و اصلا فکر نمی کردم 12 سالش باشد. فکر می کردم حدود 20 سال دارد و به همین دلیل قصد دوستی با او را داشتم و بعد از آشنایی با او به سراغ پیشنهاد ازدواجش رفت اما وقتی با خواستگاری من روبرو شد عصبانی شد و خودش را بیرون انداخت. ماشین در وحشت

مظنون دستگیر شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما