بازیگر: طالبان عصر ایران را به شورزار فرستاد

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در مورد حق آبه هرمند، طالبان نیز با اشرف غنی رویکرد مشابهی داشتند و حق آبه ایران را در شورزار علنی کردند.

به گزارش خان ملاط، جلیل رحیمی جهان آبادی گفت: سازمان محیط زیست و دستگاه های اجرایی باید در بحث آب ایران در سطح ملی و مشکلات زیست محیطی مانند ریزگردها در دو سطح داخلی و خارجی اختیارات بیشتری داشته باشند. در حال حاضر موافقت نامه های حفاظت از محیط زیست مانند کاهش گازهای گلخانه ای برای حفظ لایه اوزون یا موافقت نامه زیست محیطی ریودوژانیرو امضا شده است و جهان بخش زیادی از فعالیت های خود را به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه آخرین نفس خود را می کشد اما در یک سفر 10 دقیقه ای می توان شاهد طغیان دریاچه ترکیه وان در مجاورت ایران بود. همه این موارد حاکی از آن است که مدیریت ضعیف این شرایط را به وجود آورده است. در راستای حفظ محیط زیست از نهادهای مختلف از جمله وزارت امور خارجه انتظار می رود که با تقویت دیپلماسی حداقل شاهد کاهش تخریب محیط زیست در سطح داخلی و بین المللی باشیم.

و یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی ادامه داد: کشورهای عراق، سوریه و ترکیه هر کدام در کاروان تخریب محیط زیست کوتاهی نکردند و به هر طریق ممکن مشکل کم آبی را دامن زدند. در حال حاضر کمبود آب در منطقه منجر به ابعاد گسترده تری از خشکسالی در محیط شده است.

جهان آبادی در رابطه با وعده طالبان برای پرداخت حق آبه هرمند تصریح کرد: موضوع تامین حق آبه ایران از رودخانه هرمند از اوایل دهه پنجاه تا زمان تصویب و مقرر در قانون، موضوع بحث و مناظره مقامات ایرانی و افغانستانی بوده است. در همین سال 26. مترمکعب آب در ثانیه (معادل 850 میلیون مترمکعب در سال) سهم سیستان و دریاچه هامون است. متأسفانه با تغییر دولت ها در افغانستان شاهد عدم پرداخت حق آبه بوده ایم.

وی با انتقاد از عملکرد مقامات افغانستان گفت: اشرف غنی رئیس سابق دولت افغانستان خوی بیش از حدی داشت و سدهایی می ساخت که از ورود آب به خاک ایران جلوگیری می کرد و در ازای نفت به وضعیت آب اشاره می کرد. تمام ماجرا به دولت قبلی افغانستان بر نمی گردد و در حال حاضر، طالبان رویکردی مشابه با اشرف غنی در پیش گرفته اند، با این تفاوت که حق آبه ایران به شوره زارها سرازیر می شود. عدم انجام تعهدات قانونی دولت در سطح بین المللی عواقب پرهزینه ای را در پی خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: نگاه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه نگاهی انسان دوستانه و اسلامی است، تاکید کرد: طالبان باید بدانند که ایران ابزارهای تعاملی زیادی برای دفاع از حقوق خود به ویژه توافقنامه آب دارد. در دهه پنجاه اتفاق افتاد.

جهان آبادی خاطرنشان کرد: بند سلما در مرز خراسان در هریرود ساخته شده و آب های قسمت هرات نیز بسته شده که باعث شده حق آبه وارد بند دوستی نشود. همه این مسائل باید در دیپلماسی حل شود. به نظر من ما در مورد حق هرمند یک نقطه ضعف داریم و آن این است که ما به طور جدی با طالبان وارد مذاکره نشدیم و سیاستی را در قبال طالبان در پیش گرفتیم که آنها را به اشتباه انداخت.

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما