تورم از شکل خزنده به شکل فزاینده

کیکوس پورایوبی اقتصاددانان تورم را به سه گروه خاص طبقه بندی کرده اند: اول تورم خزنده که قیمت کالاها و خدمات به کندی شروع و به کندی افزایش می یابد و در این نوع تورم در طول سال قیمت ها در نهایت به 8 درصد افزایش می یابد.

دوم تورم شدید که شتاب می گیرد و کالاها و خدمات 15 تا 25 درصد رشد می کنند. ثالثاً تورم بسیار شدید به این معناست که قیمت ها در مدت شش ماه دو برابر می شود و کالاها 50 درصد رشد می کنند و مهار آنها با مشکلات زیادی مواجه می شود و این پدیده که به عنوان تورم افسارگسیخته یا ابر تورم نیز شناخته می شود، در اقتصاد کشورهایی که با ساختار ساختاری مواجه هستند رخ می دهد. در مسائل عمده مشکل دارند یا در دام جنگ ها و مشکلات بین المللی گرفتار شده اند و یا از مشکلات محلی رنج می برند و با بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و غیره مواجه شده اند.

می توان گفت این نوع ابر تورم در آلمان پس از جنگ جهانی اول و دوم شکست خورده است و تصاویر به جا مانده از آن دوران نشان می دهد که ارزش پول به حدی کاهش یافته است که بسیاری از بسته های پول به اسباب بازی کودکان تبدیل شده است.

امروزه از آنجایی که روش انتقال پول از صورت کاغذی به الکترونیکی برای بسیاری از افراد تغییر کرده است، نمی توان این کاهش ارزش پول را مشاهده کرد وگرنه در صورت توزیع و انتقال پول به شکل سنتی، با وجود تورم، هزینه ها پرداخت می شود. به صورت بسته های بزرگ اسکناس در پاکت های بزرگ.

دولت ها معمولاً قبل از به دست گرفتن قدرت برای رسیدن به مقام حاکمیت شعار می دهند و مانور می دهند و احزاب چپ معمولاً علاقه مند به حل مشکل بیکاری هستند در حالی که احزاب راست بیشتر به حل مشکل تورم علاقه دارند، بنابراین رابطه بین سیاسی ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است

پس از مهارت، سوابق کاری دولت حداقل در یک دوره دو ساله ارزیابی می شود. جدای از معیارهای سیاسی در نظر گرفته شده، دو عامل بسیار مهم روش توزیع ثروت، یعنی اعمال عدالت و مسئله مهم کنترل تورم، نتیجه ای است که به دولت ها داده می شود.

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول می توان از نرخ تورم در دولت های ایران پس از جنگ تحمیلی استنباط کرد: به طور متوسط ​​در عمر هیچ یک از دولت ها تورم تک رقمی نداشته ایم اما این اتفاق خوش شانسی در یک دوره زمانی خاص رخ داد.

متوسط ​​نرخ تورم دولت پنجم و ششم 3.25 درصد بوده که بالاترین نرخ تورم است.

15.8 درصد در دولت هفتم و هشتم.

17.8 درصد در دولت نهم و دهم؛ و در دولت های 11 و 12 متغیر 21.9 درصد بود.

بیشترین تورم نقطه به نقطه (شاخص تغییر نسبت به سال قبل) در اردیبهشت ماه 1374 که نزدیک به 50 درصد بوده و کمترین آن مربوط به فروردین 1385 بوده که تک رقمی بوده است. بنابراین، شاخص‌های ارزیابی نشان‌دهنده بی‌ثباتی نرخ تورم در کشور است، گرچه تورم گاه خزنده و در مقاطعی شدید بود، اما نباید نادیده گرفت که بزرگترین عامل تورم افسارگسیخته مربوط به تحریم‌های بین‌المللی در حوزه عدم فروش است. نفت و گاز و نقد و بانک و هر چه درآمدهای ارزی کشور بیشتر شود، ثبات عرصه بین‌الملل بیشتر شود، آرامش اقتصادی به همان اندازه برقرار می‌شود.

آشنایان با الفبای اقتصادی می دانند که امروزه مؤلفه های حکمرانی دارای مخارج هنگفتی است و هر چه دولت بیشتر از بانک مرکزی استقراض کند، رشد نقدینگی در کشور بیشتر می شود و این پول بدون پشتوانه به فاجعه ای تبدیل می شود که جامعه را به سمتی سوق می دهد. ابر تورم

تورم به کسانی که درآمدشان ثابت است ضربه می زند و روز به روز قدرت خریدشان را کاهش می دهد، اما از طرفی به نفع کسانی است که درآمد متغیر دارند و با ایجاد و افزایش قیمت، کالاها و خدمات خود را با قیمت بالاتر عرضه می کنند.

این تفاوت طبقاتی را می توان با ضریب جینی اندازه گیری کرد، زیرا می دانیم که ضریب جینی استانداردترین شاخص برابری درآمد یا توزیع نابرابری در اقتصاد ملی است. این بدان معناست که همه افراد جامعه دارای یک چیز هستند. از سوی دیگر، با نزدیک شدن ضریب جینی به یک، نشان دهنده تشدید نابرابری درآمدی است و در نتیجه تورم فاصله ضریب جینی را از صفر به یک می برد.

کارشناسان معتقدند رسیدن به تورم تک رقمی در همه اقتصادها مستلزم پیش شرط هایی است که بدون احراز این شرایط نمی توان بیماری تورم را از بدنه اقتصاد حذف کرد. بنابراین، اگر سیاستگذار به دنبال رکوردهای تورمی بالا است تا در اقتصاد ایران تکرار نشود، باید مدل خاصی برای کنترل نرخ تورم شکل داد، الگویی که مستلزم همراهی، هماهنگی و اختیارات پولی است. قانون گذار. در غیر این صورت سیستم دارای نوسانات گسترده ای خواهد بود و نرخ تورم در اقتصاد کشور تکرار می شود.

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما