روزنامه جمهوری اسلامی: فاصله طبقاتی در کشور

[ad_1]

روزنامه جمهوری اسلامی می نویسد: هر ساله در روز دوم بهمن ماه، همزمان با دوازدهم بهمن ماه، هواپیمای حامل امام خمینی (ره) در طبقه همکف فرودگاه مهرآباد تهران برگزار می شود و در روز دوم بهمن ماه همان سال جشن پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

امام خمینی با رژیم خود همراه است و درصدی از عدالت در ایران، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی و عدالت اخلاقی و فرهنگی را رعایت می کند.

به مناسبت بازگشت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در چهارم بهمن ماه پس از گذشت مدت 5 سال، کشور و تمام مبارزات آن برای سرنگونی رژیم که مظهر استبداد داخلی و استعمار خارجی بود، سخنرانان، مفسران، نویسندگان و مفسران مورد نیاز پرسش مهم این است که ما چقدر در غلبه بر استبداد و استعمار موفق بوده ایم و برای برقراری عدالت در کشور چه کرده ایم؟

تشریفات پنجم بهمن و حتی دوم بهمن و گذر از ده روز انقلاب اسلامی بدون ارزیابی و بدون پاسخگویی به این سوالات اساسی هیچ مشکلی را حل نمی کند و ذهن پر از ابهام و پرسش نسل امروز را فرا نمی گیرد. رهایی از این ابهام و سوال

اکنون پس از گذشت سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی افغانستان آشکارا اعتراف می کنند که عدالت را در حق انقلاب رعایت نکرده اند. نمی توان انکار کرد که جامعه ما یکی از بدترین جوامع جهان است.

کشورهایی با ثروت های بی نظیر، برخوردار از استعدادها و نعمت های فراوان خداوند و دارای موقعیت متمایز رهبری استراتژیک، با توجه به اینکه دارای انقلاب دینی و نظام مردمی مستقل هستند، چرا باید فقدان عدالت، حاکمیت، فقر و اقتصادی وجود داشته باشد. بحران؟

فاصله طبقاتی در کشور سروصدا می کند. طبقه ای از مرفهان در بالاترین شرایط رفاه از چنان زندگی اشرافی برخوردارند که آنها را به مدل های مشهور جهان مانند اوناسیس و راکفلر تشبیه می کنند و طبقه ای از فقیرانی که در شرایط بسیار دشوار زندگی می کنند به مانند آنها تشبیه می شوند.

امام خمینی این فاصله طبقاتی و این عدالت ناعادلانه را نمی خواست. این وضعیت غیرقابل قبول است و نه درست است و نه مشکل زندگی سخت مردم را حل می کند.

همه باید به اشتباه خود اعتراف کنند و صراحتاً به مردم بگویند که با ورود به جنگ قدرت و فرصت سوزی و هدف قرار ندادن کشور برای هدفی که امام خمینی (ره) ترسیم کرده است، همه باید از امام خمینی عذرخواهی کنند و وارثان خیر را بپذیرند. وجود ندارد و همه باید با امام خمینی بیعت کنند که در جنگ قدرت را رها می کند و به راه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ترسیم شده توسط ایشان در آن دوره بی نظیر باز می گردد.

[ad_2]

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

تماس با ما