ریزش املاک نیاوران و کامرانیا از منازل جنوب شهر

آینده– میانگین قیمت مسکن در منطقه یک تهران طی شش ماهه نخست سال 15 درصد افزایش یافت. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که میانگین ارزش مسکن در منطقه یک از متری 75 میلیون و 100 هزار تومان در وروردن به 87 میلیون و 100 هزار تومان در شهریور ماه رسیده است. در گران ترین منطقه تهران 15 درصد افزایش قیمت مسکن وجود داشت که این رقم در مقایسه با کل مناطق پایتخت کمترین نرخ رشد است و در سه منطقه 16، 18 و 20 شاهد جهش 40 تا 43 درصدی بودیم. از ارزش مسکن بررسی‌ها نشان می‌دهد به غیر از خانه‌های جنوب شهر در املاک نیاوران و قمرانیه، رشد قیمت مسکن در نیمه اول سال در مناطق غربی تهران بیشتر از مناطق شرقی تهران بوده است. سرمایه، پایتخت.

گرانی مسکن در مناطق شمالی تهران؛ بین 15 تا 30 درصد

به گزارش فرارو، قیمت مسکن در منطقه یک تهران به متری 87 میلیون و 100 هزار تومان رسید. آمارهای رسمی نشان می دهد در ابتدای سال برای خرید هر متر آپارتمان مسکونی در منطقه یک تهران 75 میلیون و 100 هزار تومان هزینه شده است. رشد قیمت مسکن در منطقه یک تهران به عنوان گران ترین بخش بازار مسکن در نیمه اول سال حدود 15 درصد برآورد شده است. مناطق سه و دو که پس از منطقه یک گران ترین مناطق بازار مسکن هستند به ترتیب 26 و 31 درصد رشد قیمت را تجربه کردند. و در وارودین امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه دو 49 میلیون و 700 هزار تومان ثبت شد و در شهریورماه به 65 میلیون و 400 هزار تومان رسید. در منطقه سه نیز میانگین قیمت مسکن از 59 میلیون و 200 هزار تومان به 75 میلیون تومان افزایش یافت.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق شمالی شهر تهران

منطقه

میانگین قیمت آوریل

میانگین قیمت در ماه سپتامبر

نرخ رشد قیمت

نرخ رشد قیمت

یکی

75 میلیون و 100 هزار تومان

87 میلیون و 100 هزار تومان

12 میلیون تومان

15 درصد

دو

49 میلیون و 700 هزار تومان

65 میلیون و 400 هزار تومان

15 میلیون و 700 هزار تومان

31 درصد

سه

59 میلیون و 200 هزار تومان

75 میلیون تومان

15 میلیون و 800 هزار تومان

26 درصد

گرانی مسکن در مناطق جنوبی تهران؛ بین 22 تا 43 درصد

قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران در نیمه نخست سال بین 22 تا 43 درصد افزایش یافت. در منطقه 16 متوسط ​​قیمت مسکن از 18 میلیون و 100 هزار تومان به 25 میلیون و 900 هزار تومان رسید به طوری که جهش 43 درصدی ارزش مسکن در این منطقه نسبت به کل مناطق تهران بیشتر است. در منطقه 20 که شهریور سال گذشته میانگین قیمت آپارتمان ها 23 هزار و 600 هزار تومان در هر متر مربع بود، شاهد افزایش 42 درصدی متوسط ​​قیمت مسکن بودیم. در یکی دیگر از مناطق جنوبی تهران یعنی منطقه 18 نرخ رشد قیمت مسکن حدود 40 درصد برآورد شده است. زیرا میانگین قیمت مسکن در این منطقه از 15700000 تومان به 22000000 تومان رسیده است. نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق 17، 15 و 19 طی نیمه اول سال 1390 به ترتیب 33، 22 و 20 درصد برآورد شده است که جزئیات قیمت مسکن در این مناطق را در جدول زیر مشاهده می کنید.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران

منطقه

میانگین قیمت آوریل

میانگین قیمت در ماه سپتامبر

نرخ رشد قیمت

نرخ رشد قیمت

15

19 میلیون و 700 هزار تومان

24 میلیون و 100 هزار تومان

چهار میلیون و 400 هزار تومان

22 درصد

14

18 میلیون و 100 هزار تومان

25 میلیون و 900 هزار تومان

هفت میلیون و 800 هزار تومان

43 درصد

17

18 میلیون و 300 هزار تومان

24 میلیون و 200 هزار تومان

پنج میلیون و 900 هزار تومان

33 درصد

18

15 میلیون و 700 هزار تومان

22 میلیون تومان

شش میلیون و سیصد هزار تومان

40 درصد

19

18 میلیون و 100 هزار تومان

21 میلیون و 500 هزار تومان

سه میلیون و 400 هزار تومان

20 درصد

20

16 میلیون و 700 هزار تومان

23 میلیون و 600 هزار تومان

شش میلیون و 900 هزار تومان

42 درصد

گرانی مسکن در مناطق شرقی تهران؛ بین 20 تا 24 درصد

قیمت مسکن در شرق تهران طی شش ماهه اول سال 90 بین 20 تا 24 درصد افزایش یافت. در منطقه 14 که شاهد افزایش 24 درصدی میانگین قیمت مسکن بودیم، ارزش هر مترمربع آپارتمان از 26 میلیون و 200 هزار تومان به 32 میلیون و 500 هزار تومان رسید. تومان. خریداران مسکن در منطقه 13 در شهریورماه امسال به طور میانگین برای هر مترمربع 39 میلیون و 200 هزار تومان پرداخت کردند، این در حالی است که این رقم در اولین ماه امسال 31 میلیون و 900 هزار تومان را به ثبت رسانده است تا مسکن رو به رشد باشد. قیمت ها در این منطقه حدود 22 درصد است. همین رقم، نرخ رشد قیمت مسکن در منطقه هشت طی نیمه اول سال جاری است. متوسط ​​قیمت مسکن در منطقه هشت از متری 32 میلیون و 600 هزار تومان به 39 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد. و در منطقه چهار نیز متوسط ​​قیمت مسکن در شهریور متری 45 میلیون و 500 هزار تومان بوده است، در حالی که در فروردین ماه معاملات مسکن در این منطقه به طور میانگین 37 میلیون و 800 هزار تومان انجام شده است.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق شرق تهران

منطقه

میانگین قیمت آوریل

میانگین قیمت در ماه سپتامبر

نرخ رشد قیمت

نرخ رشد قیمت

چهار

37 میلیون و 800 هزار تومان

45 میلیون و 500 هزار تومان

هفت میلیون و 700 هزار تومان

20 درصد

هشت

32 میلیون و 600 هزار تومان

39 میلیون و 600 هزار تومان

هفت میلیون تومان

22 درصد

13

31 میلیون و 900 هزار تومان

39 میلیون و 200 هزار تومان

هفت میلیون و سیصد هزار تومان

22 درصد

14

26 میلیون و 200 هزار تومان

32 میلیون و 500 هزار تومان

شش میلیون و سیصد هزار تومان

24 درصد

قیمت مسکن در مناطق غربی در حال افزایش است. بین 28 تا 37 درصد

قیمت مسکن در مناطق غربی تهران در شش ماهه نخست امسال بین ۲۸ تا ۳۷ درصد افزایش یافت. خرید آپارتمان در منطقه 21 برای هر مترمربع 33 میلیون و 100 هزار تومان هزینه در بر می گیرد، این در حالی است که بانک مرکزی فروردین ماه امسال میانگین ارزش هر متر خانه در این نقطه از تهران را 24 میلیون تومان اعلام کرده بود. در منطقه 22 متوسط ​​قیمت مسکن با 35 درصد افزایش از متری 33 میلیون و 200 هزار تومان به 44 میلیون و 900 هزار تومان رسید. متوسط ​​قیمت مسکن در منطقه 9 که شهریور ماه گذشته به ازای هر متر 33 میلیون و 200 هزار تومان بود، نسبت به ابتدای سال 30 درصد افزایش داشت. در منطقه بانج افزایش 28 درصدی میانگین ارزش خانه منجر به خرید یک آپارتمان با متری 54 میلیون و 200 هزار تومان در شهریور شد.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق غرب تهران

منطقه

میانگین قیمت آوریل

میانگین قیمت در ماه سپتامبر

نرخ رشد قیمت

نرخ رشد قیمت

پنج

42 میلیون و 100 هزار تومان

54 میلیون و 200 هزار تومان

12 میلیون و 100 هزار تومان

28 درصد

94

25 میلیون و 400 هزار تومان

33 میلیون و 200 هزار تومان

هفت میلیون و 800 هزار تومان

30 درصد

21

24 میلیون تومان

33 میلیون و 100 هزار تومان

9 میلیون و 100 هزار تومان

37 درصد

22

33 میلیون و 200 هزار تومان

44 میلیون و 900 هزار تومان

11 میلیون و 700 هزار تومان

35 درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران؛ بین 18 تا 38 درصد

میانگین قیمت مسکن در مرکز تهران طی شش ماه بین 18 تا 38 درصد افزایش یافت. در منطقه 12 که شاهد افزایش 38 درصدی قیمت مسکن در این منطقه بوده ایم، شهریور ماه امسال هزینه خرید آپارتمان برای هر متر مربع 58 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که این رقم در فروردین ماه به 49 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. در منطقه 11 متوسط ​​قیمت مسکن با 23 درصد افزایش به متری 29 میلیون و 900 هزار تومان رسید. متوسط ​​قیمت مسکن در منطقه هفت شهریور امسال متری 42 میلیون و 900 هزار تومان بوده است که می توان شاهد افزایش 32 درصدی ارزش مسکن در این منطقه بود. قیمت مسکن در منطقه 10 که اکنون متری 31 میلیون و 700 هزار تومان است نسبت به ابتدای سال 34 درصد افزایش داشته است. میانگین قیمت مسکن در منطقه 12 27 میلیون و 900 هزار تومان در هر متر مربع است به طوری که رشد قیمت مسکن در این نقطه از تهران نسبت به ابتدای سال معادل 38 درصد است.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق غرب تهران

منطقه

میانگین قیمت آوریل

میانگین قیمت در ماه سپتامبر

نرخ رشد قیمت

نرخ رشد قیمت

شش

49 میلیون و 200 هزار تومان

58 میلیون و 300 هزار تومان

9 میلیون و 100 هزار تومان

18 درصد

هفت

32 میلیون و 400 هزار تومان

42 میلیون و 900 هزار تومان

10 میلیون و 500 هزار تومان

32 درصد

10

23 میلیون و 500 هزار تومان

31 میلیون و 700 هزار تومان

هشت میلیون و 200 هزار تومان

34 درصد

11

24 میلیون و 200 هزار تومان

29 میلیون و 900 هزار تومان

پنج میلیون و 700 هزار تومان

23 درصد

12

20 میلیون و 200 هزار تومان

27 میلیون و 900 هزار تومان

هفت میلیون و 700 هزار تومان

38 درصد

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما