ریشه های اقتصادی اعتراضات اخیر

بعدی- همزمان با اعتراضات اخیر به عملکرد گشت ارشاد و کشته شدن مهسا امینی، برخی ناظران بر این باورند که مطالبات فرهنگی و اجتماعی در این اعتراضات جنبه غالب را تشکیل می دهد و مطالبات مردم در عرصه تحولات اساسی روشن است. . در حوزه های اجتماعی اما از سوی دیگر باید توجه داشت که وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران که چند سالی است مردم را در بحران معیشتی قرار داده است، منشأ اعتراضات اخیر است، زیرا این وضعیت اقتصادی موجب افزایش ناامیدی و خشم در کشور شده است. . جامعه.

ریشه های اقتصادی اعتراضات اخیر

سرخوردگی از آینده دلیل اصلی اعتراضات نسل جوان امروز است

مرتضی عفیکی کارشناس مسائل اقتصادی است گفتگو با فرارو وی بیان کرد: در حال حاضر محور و ثقل اعتراضات مردمی مسائل اجتماعی از جمله حجاب است، هرچند علاوه بر مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسائل اقتصادی امروز و مطالبات مردم در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا مردم چند سالی است که تحت فشار اقتصادی هستند اما متاسفانه این مطالبات برآورده نشده است.

وی با اشاره به اینکه دولت تا حد زیادی این مطالبات را نادیده گرفته است، گفت: علاوه بر این مسائل اقتصادی، مسائل روحی و روانی و اجتماعی نیز فشار زیادی بر نسل جوان به ویژه دانش آموزان وارد کرده است که وارد سن 18 و 19 سالگی می شوند. دانشگاه در ده سالگی به دلیل شرایط موجود دچار یأس و ناامیدی می شود و این جوانان حتی از آمدن به دانشگاه پشیمان می شوند.

عفا با اشاره به اینکه ناامیدی از آینده دلیل اصلی اعتراضات نسل جوان امروز است، افزود: به نوعی ناامیدی از بهبود آینده موتور محرکه اعتراضات جوانان دهه هشتاد است. ایمان داشتن. زیرا به دلیل این تورم و به دلیل گرانی، پس از سال ها کار و تلاش نمی توانند حتی یک متر از خانه را خریداری کنند. در زمینه یافتن شغل مناسب با دیدن فارغ التحصیلان دانشگاهی از خود می پرسند بسته به شرایط اقتصادی جامعه چه آینده ای در انتظارشان است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به نوعی خرید خانه برای اکثریت جوانان جامعه به آرزویی غیرممکن تبدیل شده است و این موضوع ازدواج جوانان را به خطر می اندازد، در مورد اجاره خانه نیز وضعیت به همین منوال است. و با این نرخ ها، هیچ جوانی نمی تواند زندگی بسازد. پس این همه فشار زیاد می شود و جوان را مستاصل می کند. در این میان درگذشت مرحوم محصی امینی جرقه ای برای اعتراضات جوانان و همراه با آن فرهنگی و فرهنگی است. مطالبات اجتماعی و مطالبات اقتصادی نیز نقش برجسته ای در این اعتراضات دارند.

اوکی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال با آقای مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شرایط سخت اقتصادی بحث و تبادل نظر داشتم که فکر می کردم با توجه به شرایط اقتصادی دولت باید برای یک فضای فرهنگی و اجتماعی ارزش قائل شود. باز بگذارید تا فشار مضاعفی به جوانان وارد نشود وگرنه اعتراض می کنند و این مستلزم یک اتفاق و جرقه ای است که این اتفاق هم افتاد، بنابراین الان هم اگر به این مطالبات پاسخ داده نشود، وضعیت خیلی بیشتر می شود. بغرنج.

وی بیان کرد: این موضوع ریسک های فعالیت های اقتصادی در کشور را افزایش می دهد و منجر به کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور می شود و به نوعی فرار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. قابل شنیدن است یا به اقدامات قبلی خود ادامه خواهد داد. مطالبات اجتماعی مردم

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما