ساخت سکه ایرانی در بازار طلا

[ad_1]

انواع سکه های ایرانی

قیمت روز بهمن

قیمت روز بهمن

تغییر قیمت

نرخ رشد (درصد)

صد سوت

5 هزار و 2 تومان

۱۵۲ هزار تومان

افزایش 1 هزار و 2 تومانی

3.3

۲۰۰ سوت

5 هزار و 2 تومان

۲۹۹ هزار تومان

افزایش 1 هزار و 2 تومانی

3.3

۳۰۰ سوت

۴۰۷ هزار تومان

۴۴۹ هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3.3

۴۰۰ سوت

۵۴۱ هزار تومان

۵۹۶ هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3.3

۵۰۰ سوت

۶۷۵ هزار تومان

۷۴۳ هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3

۶۰۰ سوت

5 هزار و 2 تومان

۸۹۰ هزار تومان

افزایش 1 هزار و 2 تومانی

9.9

۷۰۰ سوت

5 هزار و 2 تومان

یک میلیون و دو هزار تومان

5 هزار و 2 تومان

3.3

۸۰۰ سوت

یک میلیون و هزار و دو تومان

ک میلیون و 4 هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3.3

۹۰۰ سوت

یک میلیون و هزار و دو تومان

یک میلیون و دو هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3

داغ

یک میلیون و دو هزار تومان

یک میلیون و دو هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3.3

3.2 گرما

یک میلیون و دو هزار تومان

یک میلیون و دو هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3.3

3.2 گرما

یک میلیون و دو هزار تومان

یک میلیون و دو هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3.3

3.2 گرما

یک میلیون و هزار و دو

یک میلیون و دو هزار تومان

افزایش 1 هزار و 2 تومانی

3.3

3.2 گرما

یک میلیون و هزار و دو تومان

دو میلیون و دو هزار تومان

افزایش 1 هزار و 2 تومانی

3.3

3.2 گرما

دو میلیون و دو هزار و دو تومان

دو میلیون و دو هزار تومان

افزایش 1 هزار و 2 تومانی

3

3.2 گرما

دو میلیون و دو هزار و دو تومان

دو میلیون و دو هزار تومان

افزایش 1 هزار و 2 تومانی

3

3.2 گرما

دو میلیون و دو هزار تومان

دو میلیون و دو هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3

3.2 گرما

دو میلیون و دو هزار تومان

دو میلیون و دو هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3

3.2 گرما

دو میلیون و دو هزار تومان

دو میلیون و دو هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

3.3

دوتا داغ

دو میلیون و دو هزار و دو تومان

دو میلیون و دو هزار تومان

افزایش 2 هزار تومانی

1 درصد

[ad_2]


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم