شبکه کتابخانههای کشور

دانشگاه (سایت منابع مرتبط) بجنورد: این دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه دانشجویی بوده و هیچ گونه تعهدی برای تامین آن ندارد و تنها دانشجویان دختر بعضا می توانند از خوابگاههای بخش خصوصی با اجاره بهای حدود شش میلیون ریال در یک سال تحصیلی استفاده کنند. دانشگاه برای تامین و واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) هیچ گونه تعهدی ندارد. ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. ث- دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه­های روستایی در مناطق کمتر توسعهیافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقه­ای با رویکرد تشویق و جذب سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و سایر کالاهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (5%) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت

چ- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بینالمللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. دولت موظف است طرحهای (پروژههای) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزههای ذیلالذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفتهاند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همهساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را بهطورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. ث- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند. تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدودههای تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه میشود. دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمکهزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجهای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی در طول اجرای این قانون پیشبینی و واریز نماید.

استان زنجان کتابخانه عمومی رازینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان اصفهان کتابخانه عمومی ده آبادنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان هرمزگان کتابخانه میثاقنهاد کتابخانه های عمومی کشور . استان هرمزگان کتابخانه اندیشهنهاد کتابخانه های عمومی کشور . استان هرمزگان کتابخانه عمومی علامه حلی زیارتعلینهاد کتابخانه های بهترین اخبار عمومی کشور . استان مازندران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) تنکابننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه شهدای رودبندنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان قم کتابخانه شهدای صرمنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه مستجاب الدعوهنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی فرهنگنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی شهید شرافتنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه آیاتنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی الغدیرنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان زنجان کتابخانه سید افضل موسوینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی سید مرتضی شفیعینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی دکتر شریعتینهاد کتابخانه های عمومی دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید شمسی‌پور (اینجا را ببین) کشور.

استان خراسان رضوی کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان فارس کتابخانه عمومی امام علی (ع) استهباننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه 9 دینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه رسول اکرمنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان قزوین کتابخانه مرحوم حسن لطف اللّهینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان زنجان کتابخانه عمومی وحدتنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی شهید شریفنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سیستان و بلوچستان کتابخانه عمومی شهید مطهرینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی شاه رکن الدین دزفولنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کردستان کتابخانه عمومی سروآبادنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سمنان کتابخانه عمومی مدیر عالمی دامغاننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سمنان کتابخانه انقلاب اسلامینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سمنان کتابخانه عمومی 22 بهمننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان مرکزی کتابخانه عمومی سردار شهید سیاوش امیرینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه سیار سردار شهید ابوالفضل روشنکنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کرمانشاه کتابخانه سیار پیک دانایینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خراسان رضوی کتابخانه سیار نور رحمتنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان فارس کتابخانه عمومی شوشترینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سیستان و بلوچستان کتابخانه عمومی گلشهرنهاد کتابخانه های عمومی کشور.

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما