عضو کمیسیون امنیت ملی: دست ایران باید روی ماشه باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی با بیان اینکه ایران به دنبال پایان دادن به مذاکرات است، گفت: در صورت عدم موافقت طرف غربی، گزینه های دیگری روی میز داریم و دست ایران خالی نیست. . در این رابطه.”

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، محمود عباس زاده مشکینی با بیان اینکه هرگونه توافق بین المللی بدون ضمانت ارزشی ندارد، گفت: غربی ها طبق تجربه گذشته ثابت کرده اند که در اجرای تعهدات خود قابل اعتماد نیستند و به همین دلیل است. جمهوری اسلامی به دنبال تضمین است. البته نمایندگان مجلس هم نسبت به لزوم اخذ ضمانت نامه حساس هستند و اساساً نباید بدون ضمانت قرارداد امضا کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هرگونه توافقی که ایران را از امتیازات مورد نظر محدود و سلب کند، مورد پذیرش مردم ایران نخواهد بود. جمهوری اسلامی در جایگاه اقتدار قرار دارد، بنابراین وزارت امور خارجه می تواند در عرصه دیپلماسی تهاجمی تر عمل کند.

انسجام سیاسی در کشور و عبور از شرایط محاصره آمریکا را مجبور به عقب نشینی کرد

وی در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در روند مذاکرات و مقابله با تخلفات غرب گفت: برگه های برنده ایران در این دور از مذاکرات به تیم مذاکره کننده کمک کرد تا با قدرت بیشتری برای حفظ منافع ملی ایران و انسجام سیاسی در کشور تلاش کنند. دولت، رهبری هوشمندانه و دور زدن شرایط تحریم، شرایطی را در عرصه بین المللی و مرحله ای از مذاکرات ایجاد کرد که آمریکا را مجبور به عقب نشینی کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با تحمل سختی‌ها برای حفظ عزت ایران و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، برخی تحریم‌ها را خنثی و برخی را با خودکفایی خنثی کردیم. مجلس نیز بخشی از دستاوردهای از دست رفته ایران در بخش هسته ای را بازتولید کرد و این یک برگ برنده بود تا بتوانیم این دور از مذاکرات را با مرجعیت پیش ببریم.

اگر غرب توافق را به تعویق بیندازد، گزینه های دیگری را روی میز خواهیم گذاشت

عباس زاده مشکینی توافق برد-برد را برای تامین منافع ملی ایران مهم ارزیابی کرد و گفت: جمهوری اسلامی با این منطق مذاکره می کند، البته غربی ها بیشتر از ایران به مذاکره نیاز دارند، ما نظر داریم اما اگر طرف غربی موافق نباشد. گزینه های دیگری روی میز داریم و دست ایران از این نظر خالی نیست.

توافق باید با دست ایران روی ماشه طراحی شود

نماینده مردم مشکین شهر در پاسخ به این سوال که آیا حل مسائل حفاظتی تضمینی برای رفع تحریم ها است؟ وی بیان کرد: این اثر یک مقدمه است و می تواند دیوار اعتماد آسیب دیده ایران و غرب را ترمیم کند و باید طوری طراحی شود که ماشه آن در دست ایران باشد.

ارتباط با غرب تنها راه پیشرفت کشور نیست

عباس زاده با اشاره به اقدامات دولت در تهیه واکسن کرونا بدون پیوستن به برنامه جامع اقدام مشترک، گفت: در دنیای کنونی و دولت همه چیز به هم پیوسته است، اما با برنامه ریزی و هوشمندی می توان مسائل را حل کرد، هیچکس نیست. راهی برای پیشرفت و ارتباط با غرب.» این تنها راه پیشرفت نیست و در برخی موارد ارتباط با غرب مانع پیشرفت است.

وی با بیان اینکه مردم بزرگترین منبع توسعه کشور هستند، افزود: باید توانمندی های مردمی به میدان منتقل شود. اتکا به مردم از چاه های نفت و برجام و ارتباط با غرب ارزشمندتر و موثرتر است. امیدوارم دولت تدبیر و هوشمندانه و با تکیه بر توانمندی های داخلی روند مذاکرات را پیش ببرد تا هیچ نیرویی نتواند در مقابل ملت ایران بایستد.

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما