قیمت برنج ایرانی و خارجی چقدر است؟

آیندهقیمت برنج تایلندی کیلویی 12 هزار و 500 تومان است. 10 کیلوگرم برنج تایلندی در سامانه پازارگام و سایر خرده فروشی ها با قیمت 125 هزار تومان موجود است که ارزش هر کیلوگرم آن باید 12 هزار و 500 تومان باشد. از سوی دیگر خرید برنج طارم هاشمی که گران ترین برنج ایرانی است، کیلویی 174 هزار تومان است.

قیمت برنج ایرانی; حداکثر هر کیلو 174 هزار تومان است

به گزارش فرارو، قیمت برنج الهاشمی به عنوان یکی از گران ترین نمونه های موجود در بازار در کیسه های 10 کیلویی یک میلیون و 740 هزار تومان است. یعنی کیلویی 174 هزار تومان. برنج هاشمی از ارقام تی تی، ماهمندوست و کیشت الاججانی دوم به وزن 10 کیلو در کیسه های یک میلیون و 400 هزار تومانی به فروش می رسد، یعنی ارزش هر کیلو از این برنج 140 هزار تومان است. در خرده فروشی ها برنج هاشمی کیسه ای 10 کیلویی یک میلیون و 322 هزار تومان و قیمت هر کیلو 132 هزار و 200 تومان به فروش می رسد. برنج سیاه 10 کیلویی آقاجانیان یک میلیون و 355 هزار تومان و ساری 10 کیلویی یک میلیون و 350 هزار تومان به فروش می رسد.

برنج هایلی فجر هم اکنون کیلویی 97700 تومان و برنج فجر ستایش کیلویی 95000 تومان به فروش می رسد. این اعداد مربوط به گران ترین قیمت برنج ایرانی در بازار است و از سوی دیگر برنج نیم دانه تاریم گلستان که کیلویی 52 هزار تومان به فروش می رسد یکی از ارزان ترین ارقام ایرانی موجود در کشور است. بازار. با همین قیمت می توانید برنج ایرانی شیرودی یا برنج بازار تنظیم شده ایران را خریداری کنید. فروشگاه های اینترنتی و برخی خرده فروشان برنج ایرانی شیرودی را که به عنوان الگوی ساماندهی بازار معروف بود در کیسه های پنج کیلویی 260 هزار تومان که قیمت هر کیلو آن معادل 52 هزار تومان است به فروش می رسانند.

قیمت برنج خارجی; هر کیلو حداقل 12 هزار و 500

بررسی های زیر حاکی از آن است که قیمت برنج تایلندی در بازار کیلویی 12 هزار و 500 تومان به عنوان ارزان ترین نمونه موجود است. کیسه های 10 کیلویی برنج تایلندی توسط بازرگام و سایر فروشندگان با قیمت 125 هزار تومان به فروش می رسد، بنابراین ارزش هر کیلو 12 هزار و 500 محاسبه شده است.

البته برخی از فروشندگان قیمت برنج تایلندی را بین 19 تا 23 هزار تومان در نظر گرفتند. از دیگر برنج های ارزان خارجی یک کیسه 10 کیلویی برنج چارلی پاکستانی است که معادل 292 هزار تومان است و برای خرید هر کیلو آن باید 29 هزار و 200 تومان بپردازید. برنج هندی احمد کیلویی 35 هزار و 300 تومان و برنج شاهبخت کیلویی 36 هزار و 400 تومان به فروش می رسد.

فروشندگان برای هر کیلو برنج پاکستانی هاجر 38 هزار تومان پرداخت کردند. قیمت برنج هندی خاطر هم اکنون به کیلویی 48 هزار تومان رسیده است. برنج پاکستانی همین برند هر کیلو 60 هزار تومان قیمت داشت. قیمت برنج پاکستانی ستیش به کیلویی 50 هزار تومان رسیده است. یکی از گران ترین انواع برنج های خارجی موجود در بازار، برنج بیتم پاکستانی نام دارد که در کیسه های 10 کیلویی 550 هزار تومان به فروش می رسد و ارزش هر کیلو آن 55 هزار تومان است.

قیمت برنج در بازار

انواع برنج

قیمت هر کیلو

برنج طارم هاشمی

174 هزار تومان

برنج الهاشمی الحسف

140 هزار تومان

ذات الهاشمی الهاشمی

132 هزار و 200 تومان

برنج دم سیاه آقاجانیان

135 هزار و 500 تومان

سینه برنج مهمان نواز

135 هزار تومان

برنج فجر حلی

97 هزار و 700 تومان

برنج شیرودی (تهیه بازار)

52 هزار تومان

برنج گلستان تاریم نیم دانه

52 هزار تومان

برنج حافظه پاکستانی

60 هزار تومان

برنج بتموس پاکستانی

55 هزار تومان

برنج حافظه هندی

48 هزار تومان

برنج هاجر پاکستانی

38 هزار تومان

برنج هندی شاهبخت

36 هزار و 400 تومان

برنج احمد هندی

35 هزار و 300 تومان

برنج چارلی پاکستانی

29 هزار و 200 تومان

تنظیم بازار برنج تایلند

12 هزار و 500 تومان

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما