قیمت سکه ایرانی امروز شنبه 31 مرداد 1401

بعدی- قیمت انواع سکه ایرانی امروز شنبه 27 مرداد 1401 نسبت به آخرین قیمت روز پنجشنبه 30 مرداد 1401 کاهش یافت و سکه یک گرم پارس امروز یک میلیون و 550 هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلا تا ساعت 15 روز شنبه 31 مرداد 1401 به 18 میلیون و 342 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) به ارزش 14 میلیون معامله شد. . 420 هزار تومان در نیمه اول معاملات امروز. سکه طرح قدیم در نیمه نخست معاملات امروز 13 میلیون و 750 هزار تومان فروخته شد.

قیمت هر گرم سکه نسبت به روز پنجشنبه کاهش یافت و 3 میلیون تومان فروخته شد. قیمت انواع سکه ایرانی نسبت به روز پنجشنبه کاهش یافت و هر قطعه سکه ایرانی 2 گرمی امروز شنبه 31 مردادماه سه میلیون و 95 هزار تومان فروخته شد.

قیمت سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت چهارشنبه قیمت پنج شنبه قیمت امروز
0.050 83 هزار تومان 83 هزار تومان 82 هزار تومان
0.100 161 هزار تومان 161 هزار تومان 159 هزار تومان
0.150 239 هزار تومان 239 هزار تومان 236 هزار تومان
0.200 317 هزار تومان 317 هزار تومان 313 هزار تومان
0.250 395 هزار تومان 395 هزار تومان 390 هزار تومان
0.300 476 هزار تومان 476 هزار تومان 470 هزار تومان
0.350 554 هزار تومان 554 هزار تومان 547 هزار تومان
0.400 632 هزار تومان 632 هزار تومان 624 هزار تومان
0.450 710 هزار تومان 710 هزار تومان 701 هزار تومان
0.500 788 هزار تومان 788 هزار تومان 778 هزار تومان
0.600 944 هزار تومان 944 هزار تومان 933 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 100 هزار تومان یک میلیون و 100 هزار تومان یک میلیون و 86 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 258 هزار تومان یک میلیون و 258 هزار تومان یک میلیون و 242 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 405 هزار تومان یک میلیون و 405 هزار تومان یک میلیون و 396 هزار تومان
1000 یک میلیون و 570 هزار تومان یک میلیون و 570 هزار تومان یک میلیون و 550 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 726 هزار تومان یک میلیون و 726 هزار تومان یک میلیون و 704 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 887 هزار تومان یک میلیون و 887 هزار تومان یک میلیون و 863 هزار تومان
1.300 دو میلیون و 43 هزار تومان دو میلیون و 43 هزار تومان دو میلیون و 17 هزار تومان
1.400 دو میلیون و 199 هزار تومان دو میلیون و 199 هزار تومان دو میلیون و 171 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 355 هزار تومان دو میلیون و 355 هزار تومان دو میلیون و 325 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 511 هزار تومان دو میلیون و 511 هزار تومان دو میلیون و 479 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 667 هزار تومان دو میلیون و 667 هزار تومان دو میلیون و 633 هزار تومان
1.800 دو میلیون و 823 هزار تومان دو میلیون و 823 هزار تومان دو میلیون و 787 هزار تومان
1.900 دو میلیون و 979 هزار تومان دو میلیون و 979 هزار تومان دو میلیون و 941 هزار تومان
2000 سه میلیون 135 الف تومان سه میلیون 135 الف تومان سه میلیون 95 الف تومان

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما