قیمت گوشت قرمز و مرغ داغ در بازار چقدر است؟

بعدی- بررسی قیمت گوشت گوسفندی در منطقه دهم تهران نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم فضله گوسفندی در تهران 123 هزار تومان بوده است. هر کیلوگرم گردن گوسفند 160 هزار و 200 تومان تا 174 هزار تومان، قطع گوسفند 159 هزار تا 181 هزار تومان، ران نیم بریده 186 هزار و 550 تومان، دست نیم بریده 182 هزار و 910 تومان و 19 هزار و 40 آره ممتاز به قیمت 174 هزار تومان فروخته می شود.

به گزارش فردا؛ هر کیلوگرم ران گوسفند در بسته بندی شرکت ها 210 هزار تومان و هر کیلوگرم نخل و کله گوسفند 209 هزار تومان به فروش می رسد. هزینه گردن بره به خریدار بین 174 تا 180 هزار تومان است.

قیمت ران شرکتی کیلویی 265 هزار تومان و گوساله مختلط 247 هزار تومان است. هر کیلوگرم سر گوساله ۲۶۴ هزار تومان، ماهیچه گوساله ۲۶۸ هزار تومان و خریدار به گوشت گوساله ۲۸۹ هزار تومان می رسد.

در بازار آزاد میوه و تره بار قیمت ها نسبت به روزهای اخیر تفاوت معنی داری نداشت. در حال حاضر قیمت هر کیلو تخت بره در میادین تهران 116 هزار و 900 تومان، سر گوسفند 119 هزار و 800 تومان، ران بره با استخوان 139 هزار و 500 تومان، گردن گوسفند 111 هزار و 700 تومان و بره بدون استخوان 177 تومان است. . تومان، استخوان با استخوان بره 125600 تومان و ساق ران 139000 تومان.

قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار چقدر است؟

قیمت مرغ در بازار چقدر بود؟

قیمت مرغ کامل کیلویی 51 هزار و 500 تومان در میادین تره بار و میوه جات به فروش می رسد. اما در سطح بازار قیمت مرغ کامل به 55-59 هزار تومان می رسد. دو کیلوگرم ران مرغ بدون پوست در بسته بندی های شرکتی نیز 151 هزار و 400 تومان، سینه مرغ بدون پوست 2 کیلوگرم 175 هزار و 200 تومان، گردن مرغ یک کیلوگرم 19 هزار و 400 کیلوگرم و بال مرغ نیز 65 هزار و 800 تومان فروش رسیده است. .

همچنین ساق ران بدون پوست 900 گرم، بسته شرکتی 96 هزار تومان، بازوی مرغ 800 گرم 39 هزار و 440 تومان، فیله مرغ کیلویی 116 هزار و 200 و … استخوان ران دو کیلوگرمی 163 هزار و 200 تومان به فروش می رسد. البته این یک قیمت متوسط ​​است و در هر برند متفاوت است. بنابراین، هر برندی ممکن است حدود 10 درصد بیشتر یا کمتر از این قیمت ها ارائه دهد.

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما