محمدرضا خباز: آیا به دلیل قحطی بود که عبدالمالکی در راس مناطق آزاد منصوب شد؟

محمدرضا خباز، سیاستمدار اصلاح طلب درباره انتصاب عبدالمالکی به عنوان رئیس دبیرخانه مناطق آزاد گفت: به نظر می رسد دولت بالاترین مسئولیت های دولت را بر عهده می گیرد. آنها به عنوان یک شرکت سهام را تقسیم کردند. بین گروه ها و به دنبال شایستگی نیست. زیرا اگر به دنبال شایستگی هستند باید بدانند که فردی که می خواهد مسئولیتی را بر عهده بگیرد باید حداقل اطلاعاتی از کار مربوطه داشته باشد. اما بسیاری از مقاماتی که در مناصب منصوب شده اند هیچ اطلاعی از آنها ندارند.

به گزارش آفتاب یزد، وی افزود: یکی از ایراداتی که به آقای رئیسی داشتیم این است که هیات وزیران به ویژه تیم اقتصادی که یک تیم در آن کار می کند بسیار ضعیف است و اگر مشکلات اقتصادی کشور قابل حل نباشد. مقصر اصلی کسانی هستند که انتخاب های اشتباه می کنند و افراد اشتباهی که آنها را در موقعیتی قرار می دهند که به هیچ وجه لیاقت آن را ندارند.

خباز گفت: اکنون سوال از رئیس جمهور و تصمیم گیران این بود که آیا آقای عبدالمالکی شایسته است؟ ادامه کار در همان وزارت کار؟ چرا باید استعفا می داد تا در مقابل مجلس پاسخگو نباشد؟ ایشان واقعاً در وزارت کار ناکارآمد بودند و مشکلاتی که در آن مدت برای وزارت ایجاد کردند، کار و امور اجتماعی را به گونه ای ایجاد کردند که حل آن سال ها به طول انجامید.

و این چهره اصلاح طلب اضافه کرد: اما اگر بخواهند اقتصاد کشور را اصلاح کنند که یکی از نقاط حساس در حوزه آزاد و خصوصی در کشور است، اکنون دوباره در موقعیت بسیار حساسی قرار گرفته اند. آیا به دلیل قحطی است که چنین اقداماتی انجام می شود؟

و در پایان گفت: این انتصاب بیانگر این است که مشاغل بین گروه های خاصی از افراد تقسیم می شود و هر فردی باید بدون داشتن صلاحیت لازم در موقعیتی قرار گیرد.

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما