معماهای جالب نوشته شده با پاسخ

بعدی- مثل روزهای قبل امروز هم 5 پازل برای شما طراحی شده است. ممکن است برخی ساده به نظر برسند، اما نکته ای پنهان در آنها وجود دارد. امیدواریم بتوانید پاسخ درستی به آنها بدهید. در پایان پازل ها می توانید صحت پاسخ خود را بررسی کنید.

پازل ها

پازل اول:
در انبار تعداد کارتن ها در روز روی هم چیده می شود به طوری که کل کارتن های ذخیره شده در روز نسبت به روز قبل دو برابر می شود. اگر 48 روز طول بکشد تا انبار به طور کامل پر شود، چقدر طول می کشد تا ظرفیت انبار به نصف برسد؟

پازل دوم:
هفت خواهر به یک کلبه رفتند و تصمیم گرفتند کاری برای یکدیگر شروع کنند. خواهر اول شروع به خواندن رمان کرد، خواهر دوم تصمیم گرفت پنکیک درست کند، خواهر سوم تصمیم گرفت شطرنج بازی کند، خواهر چهارم میز را مرتب کرد، خواهر پنجم لباس ها را شست و خواهر ششم تصمیم گرفت گل ها و گیاهان را آبیاری کند. خواهر هفتم داره چیکار میکنه؟

پازل سوم:
سامان در اتاقی گیر افتاده است. یک میز، یک صندلی، دو در و یک سوراخ کوچک در سقف به شعاع تنها 15 سانتی متر وجود دارد. پشت در اول یک شیر گرسنه است که چند روز است چیزی نخورده است. پشت در دوم یک تونل شیشه ای وجود دارد که نور خورشید را دوبرابر می کند و به همین دلیل دمای داخل آن به قدری بالاست که باز شدن در باعث مرگ سامان می شود. اما راهی برای فرار از دست سامان وجود دارد و باید آن راه را پیدا کنید.

پازل چهارم:
یک خیاط 20 متر پارچه دارد و هر روز یک متر از این پارچه را برش می دهد. آخرین تکه این پارچه چند روزه بریده می شود؟

پازل پنجم:
آیا عددی وجود دارد که در تقسیم بر 3 باقیمانده برابر با 1، در تقسیم بر 4 با 2، باقیمانده در هنگام تقسیم بر 5 برابر با 3 و در نهایت با تقسیم بر 6 باقیمانده برابر با 4 باشد؟

پاسخ های پازل

پاسخ معمای اول:
بعد از 47 روز ظرفیت به نصف کاهش می یابد.
ممکن است 24 روز فرصت داشته باشید تا پاسخ دهید. اما در واقع در روز چهل و هفتم نیمی از ظرفیت نهایی پر می شود و در روز چهل و هشتم با دو برابر شدن تعداد کارتن ها ظرفیت انبار تکمیل می شود.

پاسخ معمای دوم:
خواهر هفتم با خواهر سوم شطرنج بازی می کند.

پاسخ معمای سوم:
سامان منتظر می ماند تا تاریک شود. او می تواند با نگاه کردن به سوراخ سقف متوجه شود که چه زمانی شب فرا می رسد و سپس از طریق تونل شیشه ای فرار می کند.

پاسخ معمای چهارم:
شاید روز نوزدهم به نظر روز بیستم برسد، اما روز نوزدهم پارچه را به دو تکه یک متری تقسیم می کنند و نیازی به بریدن آن در روز بیستم نیست.

پاسخ معمای پنجم:
تعداد این اعداد بی نهایت است. کوچکترین آنها برابر با 58 است. در واقع تفاوت بین مقسوم علیه و باقیمانده در همه جا برابر است با 2. بنابراین، اگر عدد 2 بیشتر باشد، بر تمام اعداد ذکر شده در متن مسئله بخش پذیر است. کوچکترین مضرب مشترک 3، 4، 5 و 6 60 است، بنابراین عدد هدف ما 58 است. به طور کلی، هر مضرب 60 منهای دو می تواند پاسخ ما باشد. مثلاً 60 در 5 می شود 300 و اگر 2 را از آن کم کنیم می شود 298 که خاصیت مورد نظر ما را دارد.

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

تماس با ما