منشأ نارضایتی های امروزی رفتارهای سیاسی از سال 84 است!

آینده 5 کارشناس برجسته اقتصادی کشور در بیانیه ای به اعتراضات پس از درگذشت محصی امینی اشاره کردند و به ریشه های اقتصادی این اعتراضات پرداختند. به گفته این اقتصاددانان، مردم اکنون بیش از هر زمان دیگری نگران «رفاه»، «مشارکت مؤثر سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» هستند.

به گزارش فردا؛ در میان این سه دغدغه، موضوع رفاه بسیار مهم است و شاید اگر امروز ایرانیان این تجمل سابق را داشتند، جامعه ملتهب نمی شد. از سوی دیگر کاهش درآمد و سطح رفاه در سال های اخیر که طبق آمار رسمی حدود 37 درصد است، نارضایتی جوانان را به همراه داشته است. در این میان، پایین بودن درآمد سرانه نقش مهمی در سطح پایین رفاه مردم امروز دارد.

ریشه اعتراضات مردمی به حوادث سال 2004 برمی گردد
حضور برخی افراد واهی در دولت های گذشته مردم را به اعتراض واداشت / اخراج مخالفان سیاسی در این شرایط موثر بود.مرتضی عزتی اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرسه است گفتگو با فرارو او گفت: «اگر بخواهیم هدف اکثریت جامعه را در زندگی اقتصادی بررسی کنیم، اکثر مردم به دنبال افزایش رفاه خود هستند. عامل مهم در این مورد، درآمد افراد در مقایسه با مخارج زندگی آنهاست. اگر این افزایش درآمد محقق نشود مردم از وضعیت موجود ناراضی خواهند بود.

وی افزود: همچنین تولید ملی مهمترین عامل تبیین کننده وضعیت متوسط ​​درآمد است، اکنون با تقسیم کل درآمد بر جمعیت، درآمد سرانه مشخص می شود و طی 16 سال گذشته درآمد ناخالص داخلی با کاهش شدید مواجه شده است. اما از سوی دیگر با افزایش جمعیت مواجه بوده ایم.» طبیعتاً در چنین شرایطی درآمد سرانه با کاهش شدید مواجه شد که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد. رفاه نه تنها افزایش یافت، بلکه با کاهش وحشتناکی مواجه شد.

ازنی گفت: در این سال ها علاوه بر کاهش درآمد سرانه، شاهد افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اساسی مردم بوده ایم که این موضوع در کاهش قدرت خرید مردم نیز موثر بوده و باعث شده است نارضایتی مردم در سال های اخیر این اعتراض به موضوعاتی مانند آزادی بیان، بیکاری، شرایط سخت ازدواج و … نیز مربوط می شود، اما به نظر من مهمترین عامل در این زمینه متغیر اقتصادی است که باعث نارضایتی مردم از شرایط موجود

این استاد دانشگاه افزود: ایران در 16 سال گذشته رشد اقتصادی کم یا منفی را تجربه کرده است که به شدت بر سطح رفاه و درآمد مردم تأثیر گذاشته است، از سوی دیگر اگر چنین وضعیتی در هر نقطه از کشور رخ دهد. در دنیا مردم اعتراض خواهند کرد و نارضایتی خود را اعلام می کنند و برای بیان این موضوع تنها بهانه وقوع هر حادثه ای در ایران است، اما از منظر دیگری می توان وضعیت را ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: در چند دولت گذشته همیشه تبلیغ می شد که دولت مسئول همه چیز است، در تبلیغات انتخاباتی همیشه شاهد این هستیم که دولت ها دولت های قبلی را مسئول هر نوع شکست در همه امور می دانند و آن را در معرض دید مردم قرار می دهند. کاملاً مشخص است که دولت مسئول همه چیز است، البته دولت قطعاً با سیاست درست در مسیر درستی حرکت می کند، اما این نوع رفتار دولت ها تنها نارضایتی از تشکیلات دولتی در ایران را تشدید کرده است.»

عزت با اشاره به اینکه چهار عامل همواره دولت ها را وادار به این کار کرده است، خاطرنشان کرد: اولاً همه دولت ها می خواهند بزرگتر شوند و همه امور را تحت کنترل خود درآورند و ثانیاً تسلط دولت بر همه چیز باعث شده است که در صورت دخالت، دولت وارد عمل شود. اولاً دولت ها از این فرصت در برابر رقبای سیاسی خود سوء استفاده می کنند و آنها را از عرصه قدرت خارج می کنند و در نهایت برخی از سیاستمدارانی که در قدرت هستند در قدرت هستند و فکر می کنند می توانند به هر قولی عمل کنند و به وعده ها عمل کنند. داده اند و این افراد هستند در وعده دادن توقع مردم را افزایش می دهند و وقتی به قولی عمل نمی کنند طبیعتاً مردم ناراضی می شوند و این موضوع عجیبی نیست.

وی با تاکید بر اینکه از سال 84 و انتخابات آن سال این جریان از وعده های بلندپروازانه راه اندازی شد، گفت: در انتخابات سال های 68، 72، 76 و 80 انتخابات در سطح رقابت سیاسی بود و کاندیداها قول هایی دادند. در سطح سیاستگذاری از جمله آزادی سیاسی و فرهنگی و غیره که منطقی هم هست اما از سال 84 فضای انتخاباتی از رقابت به ریشه یابی و حذف مخالفان سیاسی تغییر کرد و وعده هایی داده شد که محقق نشد. بنابراین مردم از این وضعیت راضی نبودند.

وی بیان کرد: این فضا رقابت را در کشور به درگیری تبدیل کرد و کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد و با وعده هایی که داده شد سطح توقعات مردم بالا رفت اما در واقعیت هیچ چیزی محقق نشد و این فضا تناقضاتی را در جامعه ایجاد کرد. البته شاه در دهه چهل می‌گفت که می‌خواهم وضع مردم را بهتر کند.»

عزتی بیان کرد: این حرف هایی که برخی آقایان در این سال ها گفته اند نوعی عوام فریبی است که فقط باعث تشدید فضا در کشور شد و با شتاب گرفتن فضا رقبا از صحنه کنار رفتند و درگیری ها به اوج خود رسید. از سوی دیگر بیان برخی سخنان باعث شد که توقعات بیجا و عدم تحقق این وعده ها باعث نارضایتی مردم شود، بنابراین ریشه نارضایتی های امروز جامعه را باید در رفتارهای سیاسی که از سال 1383 در کشور رخ داده است، جست و جو کرد. او انجام داد.”

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما