منظور ما از سود پرداختی بورس چیست؟

[ad_1]

با نزدیک شدن به پایان سال، پرداخت سود در بورس ها سال به سال شنیده می شود. سود آن به گفته مسئولان باید تا پایان سال پرداخت شود و موجودی آن بین 3 تا 5 هزار تومان برآورد شده است.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که روزنامه های مختلف از پرداخت سود سهام سال خبر داده اند، پرداخت سود سهام سال عدالت هنوز تکمیل نشده است. در واقع سود 1 درصدی سهام عدالت در دو مرحله محاسبه شده و 2 درصد مابقی که باید توسط شرکت ها از جمله مخابرات پرداخت می شد، همچنان معوق است.

در هر صورت مبلغ سود پرداختی 5000 تومان بوده است. وی نرخ سود سهام شرکت های غیربورژوایی را به مرز 1.2 میلیارد تومان و سود بورسیه شرکت ها را به مرز 1.8 میلیارد تومان رسانده است که در مجموع 7000 میلیارد تومان نسبت به نرخ سود بورسیه رسیده است. پارسال. بر این اساس تا پایان سال به طور متوسط ​​برای هر نفر 5 هزار تومان پرداخت می شود.

البته این واقعیت را نادیده نمی گیریم که نرخ سود سال به سال افزایش یافته است. چرا سود سهام عدالت برای جمع عدالت که یک میلیون تومان است 5 هزار تومان شد که سهام عدالت 5 هزار تومان شد 4 هزار تومان که به ازای آن سهام عدالت. 8 هزار تومان بود 8 هزار تومان و بابت سود 7000 تومان و 5000 تومان بود.

البته 9 سال سود نیز متعلق به همه اعضای 2000 تومانی نیست و هر عضو بر اساس ارزش خود سهام اولیه به دنبال سود است. در همین راستا سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی واریس حدود نرخ سود هر سهم را تا پایان اسفندماه 3 هزار تومان به سهامداران ابلاغ کرده است. وی همچنین بر لزوم افزایش نرخ سود در قالب افزایش سرمایه تاکید کرد.

هنوز مشخص نیست که او پس از ترک این سمت چه خواهد کرد. در واقع پرداخت سود از طریق سجام شنیده شده است، اما این موضوع همچنان حل نشده است و ممکن است نرخ سود بیشتر از سال های گذشته باشد.

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما