پزشکان: کشورهایی مانند امارات برای نخبگان ما تله گذاشته اند

عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت با تصمیمات اشتباه نخبگان را مجبور به فرار از کشور کردند، گفت: کشورهایی مانند امارات برای نخبگان ما دام گذاشته اند و حتی این روند فقط برای نخبگان نیست. نخبگان و پزشکان و همچنین برای سرمایه گذارانی که اکنون کشور را ترک می کنند.

مسعود مازیکیان در گفت و گو با شفقنا گفت: یک حقیقت تلخ وجود دارد که نخبگان و سرمایه های فکری در حال خروج از کشور هستند و فرار جامعه پزشکی از کشور تشدید شده است. پیش از این به دلیل شرایط مساعد کشورمان، پزشکان زیادی از سراسر جهان وارد ایران می شدند، اما اکنون این روند معکوس شده است.

وی به دلایل فرار نخبگان از کشور اشاره کرد و گفت: آیین نامه ها و قوانینی که در مجلس تصویب کردیم و سیاست هایی که دولت تصمیم گرفت همگی باعث این روند شد. مثلاً زمانی که پارسال 32 میلیون به اساتید پرداخت کردند و امسال اعلام کردیم بیش از 37 میلیون تومان حق شما را ندارید. یعنی اگر بعد از 30 سال زحمت استاد شوید، 1100 دلار دریافت خواهید کرد.! در حالی که اگر دانشجو الان به خارج از کشور سفر کند 6000 دلار و همین معلم 10000 دلار دریافت می کند! بنابراین در آن شرایط، هرکسی فرصت پیدا کند کشور را ترک خواهد کرد.

پزشکان تصمیمات اشتباه مسئولان را موجب فرار نخبگان از کشور دانستند و پزشکان گفتند: خود مجلس یکی از عوامل ایجاد این وضعیت است و معتقدند با این کار عدالت را اجرا می کنند. در حالی که قرآن می فرماید: یعنی هر کاری انجام می دهید ثواب می گیرید، این موضوع باعث می شود خیلی ها معتقد شوند که من کارمند یک سیستم هستم و چه کار کنم چه نباشم سقف حقوق دارم پس چرا این کار را انجام دهم. من باید کار کنم! بنابراین با این روند، افراد کمی باقی می مانند که بخواهند دلسوزانه کار کنند.

وی افزود: حضرت علی (علیه السلام) به مالک می فرماید: تو بین کارکرده و بی کار فرقی نمی بینی. وقتی نیروی انسانی متخصص و کارآمد ارائه نکنیم، انگیزه ندارند. برای ماندن در کشور و از کشورهای دیگر برای نخبگان ما تله می گذارند، به طوری که این روند فقط برای نخبگان و پزشکان نیست، بلکه سرمایه گذاران نیز می روند و کشوری مانند امارات زمین رایگان به سرمایه گذاران می دهد و وام.

مدیسین توضیح داد: کشورهایی مانند امارات از این گونه نخبگان حمایت می کنند، در حالی که ما از سیاه ترین روزهای سرمایه گذاران و نخبگان حمایت می کنیم. مالیاتی که بر تولیدکنندگان گذاشتیم خیلی بیشتر از قبل شد و از طرفی قدرت خرید بازار کاهش پیدا کرد و اعلام کردیم حقوق کارمندان هم افزایش یابد! یعنی معادله ای ایجاد کردیم که نتیجه آن فرار نخبگان و سرمایه ها بود.

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما