چه کسانی مبلغ اولیه اجرای طرح سنجش معلم را دریافت نکرده اند؟

طرح ارزشیابی معلم اگرچه در روزهای اخیر اجرا شد اما در نحوه اجرای آن نیز با انتقاداتی مواجه شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، یکی از مهمترین خواسته های جامعه فرهنگیان اجرای طرح طبقه بندی معلمان بود. سفارش جدید نبود و 11 ساله بود.

بیش از 10 سال است که اجرای طرح رتبه بندی معلمان به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبار و یا سایر مشکلات مطرح شده به مرحله اجرا نرسیده است و همین موضوع باعث شده از این طرح به عنوان اولویت اول آموزش و پرورش یاد شود. دولت سیزدهم.

سرانجام پس از مشکلات فراوان، پس از اصلاحات مجلس و یک سال پس از تقدیم لایحه اولیه طبقه بندی به مجلس، شورای نگهبان لایحه طبقه بندی را در اسفند 1379 تصویب کرد.

رتبه بندی معلمان شامل بیش از 800000 نفر از فرهنگیان کشور است. اجرای این طرح از 31 ماهه 1400 برای معلمان محاسبه شده است.

اما پس از مشخص شدن شرایط طبقه بندی معلمان، گروه هایی از جامعه فرهنگیان کشور بودند که نسبت به برخی مفاد طرح طبقه بندی اعتراض و مخالفت خود را اعلام کردند.

از جمله این اعتراضات عدم پرداخت مبلغ به دلیل اجرای طرح طبقه بندی برخی فرهنگیان بود و گروهی به عدم پرداخت این مبلغ اعتراض کردند.

چندی پیش علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت: مبلغ به حساب رتبه بندی معلمان واریز شد.

به گفته وی برای پرداخت مبلغ 8500 میلیارد تومان با هزینه معلمان مشمول این طرح هزینه شد.

وی بیان کرده بود: این سوپر فقط به افرادی تعلق می گیرد که از تاریخ اول 1400 مهر تا 31 مرداد 1401 شاغل بوده و حقوق گرفته اند و افرادی که در این مدت بازنشسته شده و یا در مرخصی بدون حقوق بوده اند مشمول این میزان کار استثنایی می شوند.

این مبلغ به حساب رتبه بندی واریز شده است. اما مبلغ مذکور به افراد در شرایط استخدامی زیر پرداخت نشده است:

الف) سطح اداری و مالی

ب) خط خدمات

ج) معلمانی که در مشاغل زیر لیسانس مانند انبارداری و… کار می کنند.

د) نماینده برای تحصیل تمام وقت

ه) نماینده سایر آژانسها برای پرداخت از مقصد

و) نمایندگی سایر مؤسسات با حقوق از مبدا (به استثنای دانشگاه فرهنگیان)

ز) مرخصی بدون حقوق، اخراج، غیبت غیر موجه، قطع حقوق به هر دلیل

ح) مرخصی زایمان

ط) طرح معلمان مهرآورین (به استثنای همکارانی که به دلیل خودسوزی از قراردادی به رسمی تبدیل شدند).

ی) نماینده خارج از کشور

ک) حق تدریس، قراردادی، سرباز معلم و شاگرد معلم

این در حالی است که در روزهای گذشته تعداد زیادی از راهنمایان فرهنگی که به دلیل استفاده از مرخصی زایمان این مبلغ را دریافت نکردند؛ آنها با تماس و ارتباط با باشگاه خبرنگاران جوان اعتراض خود را به این شرایط اعلام کردند.

پیام یکی از تجمع کنندگان به باشگاه خبرنگاران رسید:

وی ادامه داد: مبلغی تحت عنوان پرداخت به ترتیب به حساب فرهنگیان واریز شد که این مبلغ به حساب فرهنگیانی که به صورت رسمی و از مرخصی زایمان استفاده می کردند واریز نشده است آیا این خلاف سیاست های آیا این نیست. بین افرادی که در سال گذشته در مرخصی زایمان بوده اند و کسانی که در سال های گذشته از مرخصی زایمان استفاده کرده اند یا کسانی که در آینده از مرخصی زایمان استفاده خواهند کرد تفاوت وجود دارد؟

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص تصریح کرد: ممکن است مبلغ ذکر شده در طرح طبقه بندی به آن دسته از معلمانی که در مرخصی زایمان هستند پرداخت نشده باشد. اما با بحث ارزش گذاری که به سال ها قبل برمی گردد مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی گفت: در این بحث و دلیل پرداخت نشدن به این افراد، رئیس مرکز برنامه ریزی و امور اداری منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد.

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما