408 میلیون تومان میانگین وامی است که هر کارمند بانک می گیرد!

فرهیختگان در گزارشی میانگین وام های دریافتی کارکنان 19 بانک دولتی و خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به نتایج قابل توجهی دست یافت.

متن کامل این گزارش را در زیر می خوانید:

در گذشته بانک ها یکی از اولین انتخاب های جویندگان کار بودند. دلایل مختلفی برای این علاقه وجود داشت، از جمله امنیت شغلی، وضعیت تأهل، سبک و نوع کار.

اما یک عامل مهم برای این انتخاب، بهره مندی از وام کارکنان خصوصی در بانک ها است. وام هایی که به منظور تامین نیازهای اولیه، خرید مسکن، خرید خودرو و موارد دیگر به کارکنان پرداخت شده است و از آنجایی که بانک ها به جرأت می توان گفت بزرگترین مؤسسه تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه (با سهم بیش از 90 درصدی) هستند. ، اشتغال و عضویت در این گروه ها می تواند برای کارکنان آنها مفید باشد.

البته نباید از این نکته غافل شد که همه گروه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها تلاش می‌کنند تا نیازهای کارکنان خود را تامین کنند و این به نوبه خود مشکل اشتباهی نیست. اما زمانی که این موضوع با شرایط اقتصادی کنونی و شرایط سخت موسسات اقتصادی که در حفظ وضعیت حداقلی و ارائه تسهیلات برای ادامه حیات خود با مشکل مواجه هستند ترکیب شود، متوسط ​​نرخ بالای تسهیلات بانکی این تمایل را به کارمندان خود نشان می دهد. این نهادهای اقتصادی نباید گزینشی باشند.

سوغات دولت در اصل 44 بانک

بر اساس آخرین صورت های مالی منتشر شده بانک ها، بانک ملی با 37 هزار و 175 کارمند رتبه نخست را با بیشترین تعداد کارمند دارد. پس از بانک ملی، بانک صادرات با میانگین 24 هزار و 421 کارمند با هزار و 400 نفر، بانک ملت با 23 هزار و 700 نفر، بانک کشاورزی با 18 هزار و 700 نفر، بانک تجارت با 15 هزار و 500 نفر، بانک مسکن با 12.2 هزار نفر، و بانک رفاه با 9 نفر کارمند قرار گرفتند. رتبه های زیر

همانطور که از فهرست هشت بانک برتر مشخص است، بانک های دولتی، ملی، کشاورزی و مسکن، صادرات، میلات، تجارت و رفاه از جمله بانک هایی هستند که از اصل 44 قانون اساسی پیروی می کنند و در مرحله اجرا هستند. . خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های درگیر از بخش دولتی خارج از مدیریت مستقیم دولت، اما به‌نظر می‌رسد بقایای ساختار دولتی که نمونه‌ای از آن تعداد بالای کارکنان این بانک‌ها است، همچنان در آن‌ها باقی مانده است.

پس از این بانک ها، بانک آینده با 4439 نفر، پارسیان با 4165 نفر و پاسارگاد با 3874 نفر بیشترین تعداد کارمند را به خود اختصاص داده اند و می توان گفت از جمله بانک هایی هستند که از همان ابتدا در شبکه بانکی حضور داشته اند. به شکلی خاص شروع می شود. آنها بیشترین تعداد کارمند را دارند.

67 هزار میلیارد تومان برای کارکنان

در بررسی عنوان تسهیلات اعطایی بانک ها و تفکیک ذینفعان وام به اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان، حجم کل وام های اعطایی بانک ها به کارکنان خود در مجموع 20 بانک مورد بررسی می باشد، با این تفاوت که بانک ملی شامل تسهیلات کارکنان در صورت های مالی سال 1398 – 67 هزار میلیارد تومان.

از این میزان، بانک تیجارا با 17 هزار میلیارد تومان و سهم 25 درصدی در رتبه اول و بانک ملت با 15 هزار میلیارد تومان و سهمی نزدیک به 22 درصد در جایگاه دوم قرار گرفت.

در ادامه لیست بانک های رفاه با تسهیلات 12 هزار میلیارد تومانی و سهم 17 درصدی، بانک کشاورزی با هشت هزار میلیارد تومان سهم تقریبی 12 درصد و بانک مسکن با پنج هزار میلیارد تومان و یک. اشتراک گذاری. سهم 7.5 درصدی در رتبه های بعدی.

وام میلیاردی برای هر کارمند!

در بررسی میانگین وام های اعطایی به کارکنان، بانک های خصوصی شده رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

این مبلغ که از تقسیم کل وامی که بانک به کارکنان خود پرداخت می کند و با فرض سررسید و برابری کلیه کارکنان بانک محاسبه می شود، بانک رفاه را به عنوان بانکی که بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی است نشان می دهد. متولی بازنشستگان و منابع بیمه و بردزن با میانگین پرداختی میلیارد و 180 میلیون تومان برای کارکنان خود است و رتبه اول را دارد.

بانک تیجارا با متوسط ​​وام یک میلیارد و 93 میلیون تومان در جایگاه دوم قرار گرفت.

پس از بانک تجارت، بانک توسعه تعاون با میانگین پرداخت 620 میلیون تومان وام، بانک ملات با 619 میلیون تومان، بانک سینا با 486 میلیون تومان و بانک پاسارگاد با میانگین 425 میلیارد تومان به کارکنان خود پرداخت کردند. . میانگین وام پرداختی برای تمامی بانک ها 408 میلیون تومان بوده و نشان می دهد که میانگین وام پرداختی برای 6 بانک بیشتر از میانگین کل بانک ها بوده است.

بانک هایی که بیش از 200 میلیون تومان وام به کارکنان خود پرداخت کرده اند عبارتند از: کشاورزی، مسکن، شهر، آینده، سامان، ایرانسمین، کرابهان و بانک سرمایه. کمترین مبلغ وام متعلق به بانک گردشگری است که می توان آن را به طور میانگین 148 میلیون تومان برای کارکنان 1401 آن در نظر گرفت.

تسهیلات وام الحسنه برای کارکنان

منابع خوب قرض از آنجایی که صاحبان آنها با اهداف خیریه و غیرتجاری آنها را در بانک ها سپرده گذاری می کنند، در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری که بانک ها به سود آنها متعهد هستند و غیره، جزو منابع ارزان قیمت برای بانک محسوب می شوند تا این منابع به دست نیازمندان در قالب تسهیلات کم هزینه و زمینه ساز رشد فردی و اجتماعی و پرکردن شکاف های اجتماعی است.

با نگاهی به آمار تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها نشان می دهد که بانک ملی با اعطای 2200 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان خود از نظر حجم تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان رتبه نخست این فهرست را دارد.

البته همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، این بانک اطلاعاتی در خصوص میزان کل تسهیلات اعطایی به کارکنان خود ارائه نکرده است که قطعا رقمی بیشتر از مبلغ وام اعطایی به کارکنان است.

رتبه دوم را بانک ملت با 1170 میلیارد تومان از آن منابع به خود اختصاص داد. از سوی دیگر، بانک پاسارگاد بر اساس سهم منابع قرض حسنه به کارکنان از کل تسهیلات اعطایی به آنها، 33 درصد از تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را از محل منابع قرض حسنه پرداخت کرده است.

این میزان تسهیلات اعطایی به کارکنان بالغ بر 539 میلیارد تومان بیش از دو برابر تسهیلات قرض الحسنه عادی است که بانک پاسارگاد به مردم پرداخت می کند و این در حالی است که اولویت اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای مقاصد ضروری و مولد است. -ایجاد کردن.

همانطور که در گزارشی توضیح دادیم بانک پاسارگاد درخواست وام ازدواج 72 درصد از زوج های جوان را نپذیرفت.

این سهم بالای تسهیلات قرض حسنه که به کارکنان داده می شود از این جهت قابل توجهتر است که بانک بعدی که بیشترین تسهیلات قرض حسنه را برای کارکنان خود دارد، بانک مسکن است که مالک 15 درصد از تسهیلات قرض حسنه به کارکنان است که آن هم قبل از سال 95 و در در سال های اخیر هیچ گونه تسهیلات وام به کارکنان خود پرداخت نکرده است و در سایر بانک های دولتی مانند بانک ملت و صدارت به ترتیب 8 و 6 درصد و در حوزه رفاه و تجارت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نکرده است. این نسبت 5 درصد و در سایر بانک ها – به جز بانک های ایران مین، دی و پارسیان که اطلاعاتی در خصوص تسهیلات قرض الحسنه خود در قارد حسنه منتشر نکرده اند – کمتر از پنج درصد است.

خلأ قانونی با منابع زیاد

پس از نگاهی گسترده به تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود و آدرس تسهیلات به اشخاص مرتبط که شامل گروهی از مدیران ارشد و میانی می شود، دو نکته مورد توجه قرار گرفته است. اول دریافت تسهیلات با نرخ های دور از نرخ های معمول بازار مانند 1، 4، 7 و 10 درصد که نرخ های مکرر در تسهیلات اعطایی بانک ها می باشد و نکته دوم مدت بازپرداخت طولانی است که 120، 180 است. شامل 220، 300، 360 ماه.

این دو نکته یعنی نرخ سود پایین و مدت بازپرداخت طولانی که در واقع امکان بازپرداخت وام را برای گیرنده بسیار آسان می کند، نشان دهنده این است که بانک تمامی امکانات مورد نیاز برای تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار کارکنان و مدیران ارشد قرار داده است. . .

نبود قوانین و مقررات مشخص در زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است. قانونگذار و ناظر مقررات و ضوابطی را برای شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود اعم از سقف عمومی تسهیلات اعطایی و یا سقف تسهیلات اعطایی به هر یک از کارکنان و مدیران مشخص نکرده است. و یا محدودیت در استفاده از منابع قرض الحسنه قرض الحسنه و این خلأ قانونی و در نتیجه نظارت مؤثر زمینه ای را برای سهولت استفاده و بهره مندی اپراتورهای شبکه بانکی فراهم کرد.

در این بستر پویا، ناظران، اقتصاددانان و محققان با تکیه بر این نکته معتقدند که پرداخت تسهیلات و وام کم‌هزینه به کارکنان بانک به هر نحوی چه از محل منابع بانکی و چه از محل وام، در صورت پرداخت با مشکل مواجه است. اگر این تسهیلات از منابع بانک باشد، به معنای زیر سوال بردن فلسفه وجود منابع بانک است. زیرا «منابع بانکی» نقش سپر حفاظت از سپرده گذار را دارد و از سرمایه بانک تسهیلات اعطا می کند، حتی اگر رضایت گیرندگان و سرمایه گذاران را دوست داشته باشد، اما تنها منجر به افزایش ریسک بانک ها می شود.

اما مسئولیت مدیران بانک ها مدیریت بهینه و مدبرانه سرمایه بانک برای دفاع از حقوق سپرده گذاران در مواقع بحرانی و مقابله با نابسامانی های اقتصادی است، همچنین سپرده گذاران حق نظارت بر عملکرد بانک را دارند. مدیریت به نظارت بر پرتفوی سرمایه بانک اعتماد دارد

اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان، حتی اگر از منابع خوب قرض باشد، برخلاف روح این وجوه است. زیرا به نیت سپرده گذاران، این منابع در اختیار بانک است تا ضمن اعطای تسهیلات کم هزینه و بلندمدت به بانک، به نحو صحیح و مناسب و برای رفع نیازهای اولیه متقاضیان هزینه شود. کارکنان و مدیران علاوه بر ایجاد حواس پرتی در ذینفعان کلیدی و نیازمند امکانات.

وام

وام

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما