5 معما با پاسخ

بعدی- مثل روزهای قبل امروز هم 5 پازل برای شما طراحی شده است. ممکن است برخی ساده به نظر برسند، اما نکته ای پنهان در آنها وجود دارد. امیدواریم بتوانید پاسخ درستی به آنها بدهید. در پایان پازل ها می توانید صحت پاسخ خود را بررسی کنید.

پازل ها

پازل اول:
یک اتوبوس در حال حرکت که دو نفر را در ایستگاه اول حمل می کرد. در ایستگاه بعدی 5 نفر را سوار کنید. در ایستگاه سوم، 2 نفر را سوار و 3 نفر را پیاده کنید. هیچ کس در ایستگاه چهارم وارد یا پیاده نمی شود. چند نفر در اتوبوس هستند؟

پازل دوم:
ما ده سیب در سبد داریم، چگونه آن را بر ده نفر تقسیم کنیم در حالی که هنوز یک سیب در سبد باقی مانده است؟

پازل سوم:
36 جوراب قرمز، 18 جوراب آبی و 9 جوراب سبز در کشو قرار دارد و اتاق تاریک است. چند جفت جوراب بخریم تا مطمئن شویم حداقل یک جفت جوراب همرنگ داریم؟

پازل چهارم:
دو دوست وارد یک کافه شدند، یکی شیر و دیگری قهوه سفارش داد. هنگام قرار دادن شیر و قهوه در مقابل آنها در دو فنجان به مقدار مساوی. دوستی یک قاشق از شیرش را در یک فنجان قهوه دیگر ریخت. سپس یک قاشق از شیر و مخلوط قهوه دوستش را در فنجانش ریخت، سپس یک قاشق از شیر و قهوه دوستش را در فنجانش ریخت و سپس یک قاشق از محتویات فنجانش را به محتویات فنجان دوستش اضافه کرد. فنجان و یک قاشق از محتویات آن بردارید و این کار را تا 7 قاشق در هر فنجان تکرار کنید. می دانیم که در هر فنجان 14 قاشق غذاخوری شیر یا قهوه وجود دارد. در این بین شیر بیشتری وارد قهوه شد یا قهوه بیشتری وارد شیر شد؟

پازل پنجم:
سه خواهر تصمیم گرفتند برای ناهار تخم مرغ آب پز بخورند. خواهر بزرگتر نصف تخم مرغ را به اضافه نصف تخم مرغ برداشت. خواهر دوم نیمی از تخم‌مرغ‌ها به اضافه نیمی از باقی مانده را برداشت. خواهر کوچکتر نیز نیمی از تخم مرغ های باقی مانده را به اضافه نصف تخم مرغ برداشت و دیگر تخمی نمانده بود. هر خواهر چند تخم مرغ مصرف کرد؟

پاسخ های پازل

پاسخ معمای اول:
حداقل 7 نفر از جمله راننده در اتوبوس بودند.

پاسخ معمای دوم:
اگر آخرین نفر سیب خود را با سبد می برد، مشکل حل می شد.

پاسخ معمای سوم:
چهار دور

پاسخ معمای چهارم:
از آنجایی که حجم اولیه شیر و قهوه برابر بوده و حجم هر یک از دو مایع مخلوط شده در دو فنجان تغییر نکرده است، مسلماً به جای شیر حذف شده از یک فنجان شیر، همان مقدار قهوه اضافه شده است. و در دیگری هم همینطور بنابراین، مقدار شیر منتقل شده برابر با مقدار قهوه حمل شده است.

پاسخ معمای پنجم:
تعداد کل تخم‌ها 7 عدد بود. خواهر اول نیمی از تخم‌ها را گرفت، یعنی سه و نیم، به اضافه نصف تخم‌مرغ. این یعنی در مجموع چهار تخم مرغ. خواهر دوم نیمی از سه تخم مرغ باقی مانده، یعنی یک و نیم تخم مرغ، و همچنین نیمی از تخم مرغ را برداشت. این یعنی در مجموع دو تخم مرغ. به این ترتیب فقط یک تخم مرغ باقی ماند که خواهر کوچکتر نیمی از آن را گرفت، یعنی نصف تخم مرغ، به اضافه نصف تخم مرغ. یعنی مجموع یک تخم مرغ.

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما