5 پازل جالب نوشته شده با پاسخ

بعدی- حل مسائل و معماهای هوشی یک راه اثبات شده برای افزایش هوش افراد است. در این مطلب 5 پازل جالب را برای شما آماده کرده ایم. سعی کنید این مشکلات را بدون نگاه کردن به پاسخ آنها حل کنید. پاسخ معماها در انتهای مقاله نوشته شده است.

پازل ها

پازل اول:
در یک مدرسه قد پنج دانش آموز اندازه گیری و ثبت شد. پس از مقایسه قد دانش آموزان، اطلاعات زیر به دست آمد:
مهران از سعید بلندتر و از بهرام کوتاهتر است.
دانیال از بهروز بلندتر و از مهران کوتاهتر است.
بر اساس این اطلاعات بلندقدترین دانش آموز کیست؟

پازل دوم:
وقتی باران می بارد، گربه در داخل یا زیر زمین است. وقتی گربه در اتاق است، موش در لانه است و پنیر در یخچال. اگر پنیر روی میز باشد، گربه زیر زمین و موش در اتاق است. حالا باران می بارد و پنیر روی میز است. موش و گربه کجاست؟

پازل سوم:
دو نگهبان در دو جهت مختلف نگاه می‌کردند، یکی غرب را از جایی که هیچ‌کس نمی‌آمد تماشا می‌کرد، و دیگری به شرق نگاه می‌کرد. یکی از نگهبانان از دیگری پرسید: به چه چیزی می خندی؟ از کجا فهمیدی داره میخنده؟

پازل چهارم:
در کارگاه پنج چرخ خیاطی وجود دارد که می توانند هر پنج دقیقه پنج لباس بدوزند. اگر 100 چرخ خیاطی داشتیم دوخت 100 لباس چند دقیقه طول می کشید؟

پازل پنجم:
دو مرد شطرنج بازی می کنند، هر کدام 5 بار بازی می کنند، اما هر کدام 3 بار برنده می شوند. چه طور ممکنه؟

5 پازل هوش برای تقویت مغز!

پاسخ های پازل
پاسخ معمای اول:
مریخ

پاسخ معمای دوم:
طبق اطلاعات پازل، وقتی باران می بارد، گربه یا در اتاق است یا در طبقه پایین، اما چون پنیر در یخچال نیست، گربه در اتاق نیست و در طبقه پایین است. می دانیم که پنیر روی میز است و گربه زیر زمین است. این به این معنی است که ماوس در اتاق است.

پاسخ معمای سوم
آنها روبه روی هم می ایستند و به راحتی می توانند چهره یکدیگر را ببینند.

پاسخ معمای چهارم
5 دقیقه. هدف این پازل این است که هر دستگاه در 5 دقیقه یک لباس می دوزد و با افزایش تعداد دستگاه ها تعداد لباس های دوخته شده در 5 دقیقه نیز افزایش می یابد.

پاسخ معمای پنجم:
این دو نفر با هم بازی نمی کنند و هر کدام حریف متفاوتی دارند.

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

تماس با ما