5 پازل جدید جالب با پاسخ

بعدی- حل مسائل و معماهای هوشی یک راه اثبات شده برای افزایش هوش افراد است. در این مطلب 5 پازل جالب را برای شما آماده کرده ایم. سعی کنید این مشکلات را بدون نگاه کردن به پاسخ آنها حل کنید. پاسخ معماها در انتهای مقاله قابل مشاهده است.

پازل ها

پازل اول: یک سبد حاوی سیب، پرتقال و گلابی روی میز. همه علی و حسن و رضا میوه چیدند. علی و حسن دو میوه متفاوت چیدند. چیدن خوب و رضایت دو میوه یکسان. انتخاب علی و حسن واردا نبود. اگر علی سب را انتخاب می کرد، رضا هم دنبال می کرد. همه آنها چه میوه ای چیدند؟

پازل دوم: فرض کنید برکه ای داریم که گل ها و زنبورها روی آن پرواز می کنند. حالا دو مورد زیر را با دقت بخوانید:
1- اگر هر زنبوری روی گلی می نشست، یک زنبور بدون گل می ماند.
2- اگر دو زنبور روی یک گل بنشینند یک گل باقی می ماند. چند زنبور و گل وجود دارد؟

پازل سوم: والدین و دو فرزندشان می خواهند از رودخانه عبور کنند. این یک قایق در کنار رودخانه است که فقط می تواند وزن یک بزرگسال یا دو بچه را تحمل کند. این خانواده چهار نفره چگونه می توانند با کمترین سفر با قایق به آن سوی رودخانه بروند؟

پازل چهارم: هفت شمش طلا به شما می دهند که یکی از آنها تقلبی و سبکتر از شش شمش دیگر است. به دنبال شمش های تقلبی باشید که ترازو دو ته دارند و فقط دو برابر وزن دارند.

پازل پنجم: لیلا می گوید مریم دروغگو است. مریم میگه گیلنوش دروغگو. گالنوش می گوید مریم و لیلا دروغگو هستند. با فرض اینکه هر یک از این سه نفر یا همیشه راست می گویند یا همیشه دروغ می گویند، واقعاً چه کسی راست می گوید؟

هوش جایگزین پاسخ ها می شود

پاسخ های پازل

پاسخ معمای اول:
علی در حال چیدن پرتقال و چیدن حسن و رضا یک سیب.

پاسخ معمای دوم:
با توجه به شرح مشکل 4 زنبور عسل و 3 گل وجود دارد.

پاسخ معمای سوم:
این خانواده حداقل با 9 بار عبور از رودخانه می توانند به آن طرف برسند. رسیدن به پاسخ این معما راه حل های مختلفی دارد که یکی از آنها را بررسی می کنیم:

اگر یک بزرگسال بخواهد به آن طرف رودخانه برود، باید حداقل یک کودک در آن طرف باشد تا قایق را بچرخاند (البته بزرگسالان هم می توانند قایق را بچرخانند، اما در عمل پیشرفتی حاصل نمی شود، زیرا یک بزرگسال. رفت و دیگری برگشت) . بنابراین برای بچه دار شدن از طرف دیگر هر دو بچه باید ابتدا با قایق به آن طرف رودخانه بروند و بعد یکی از آنها خودش برگردد. در حرکت سوم قایق، مادر خانواده به سمت دیگر می رود و در حرکت چهارم، کودکی که آن طرف بود، قایق را برمی گرداند.

تا اینجای کار مادر آن طرف است و بقیه اعضای خانواده همچنان در آن طرف هستند. در حرکت پنجم دو کودک دوباره به طرف دیگر می روند و یکی از آنها دوباره قایق را می چرخاند. تا امروز تعداد افرادی که از رودخانه عبور کرده اند به شش برابر رسیده است. در حرکت هفتم پدر با قایق به طرف دیگر می رود و بچه که آن طرف مادر بود قایق را به عقب می چرخاند. حالا پدر و مادر هر دو به مقصد رسیده اند و دو بچه این طرف آب هستند. در واقع راز حل شده است. در آخرین و نهمین حرکت دو بچه با قایق به آن طرف می روند و به خانواده گرم می پیوندند!

پاسخ معمای چهارم:
در هر پایین ترازوی سه میله قرار دهید. اگر وزن دو ته یکسان است، هفتمین آلیاژی که روی ترازو قرار نداده اید سبک تر و تقلبی است. اگر دو قسمت پایین وزن یکسانی ندارند، سه میله را روی سبک ترین قسمت پایین نگه دارید، زیرا میله از بین سه میله سبک ترین است. دو تا از این سه شمش را در دو طرف ترازو قرار دهید. اگر مساوی باشند، نوار سوم که روی ترازو نیست سبک تر و شبیه سازی شده است. اگر یکی از آنها سبکتر باشد، آلیاژ تقلبی است.

پاسخ معمای پنجم:
مریم صادق است. اگر گلنوش حقیقت لیلا را بگوید به این معنی است که لیلا دروغگو است. در این مورد، سخنان لیلا به معنای مخلص بودن مریم است. اما اعتبار مریم به این معناست که گینوش دروغگویی است که بر اساس فرض اولیه نمی خواند. بنابراین گلنوش صادق نیست. اگر لیلا را راستگو، یعنی مریم دروغگو فرض کنیم، سخنان مریم در واقع به معنای راستگو بودن گیلنوش است که در بالا توضیح دادیم اینطور نیست. پس مریم تنها کسی است که راست می گوید.

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما