5 پازل عالی با پاسخ

بعدی- نکته ای که در مورد حل پازل یا جدول وجود دارد این است که هنگام حل جدول تمام مشکلات و مسائل زندگی را فراموش می کنید و زمانی را به تنهایی می گذرانید که در نتیجه تنش ذهنی و افکار متشنج از شما دور می شود. با انجام یک سری تمرینات ساده می توانیم ذهن خود را درگیر کنیم و توانایی های ذهن خود را افزایش دهیم. برای این کار، حل پازل بهترین کاری است که می توانیم انجام دهیم. در زیر پنج پازل هوش و پاسخ آنها در پایان ارائه شده است.

پازل ها

پازل اول:
چه چیزی باعث می شود که کسی که آن را درست می کند نیازی به آن نداشته باشد و خریدار آن را برای خود استفاده نکند و کسی که از آن استفاده می کند نتواند آن را ببیند و احساس کند؟

پازل دوم:
در زمان های قدیم، پادشاهی در پادشاهی دور افتاده زندگی می کرد که به کسی اجازه خروج از کاخ خود را نمی داد و هیچ کس اجازه ورود به آن را نداشت. تنها چیزی که کاخ او را به دنیای بیرون متصل می کند پل است. پادشاه دستور داده بود که هر کس به قصد خروج از پل عبور کرد کشته شود و اگر کسی بدون اجازه به قصد ورود به پل وارد شد، او را از پل خارج کنند.
این پل به صورت شبانه روزی محافظت می شد و نگهبان قبل از رفتن به اتاقش فقط 5 دقیقه استراحت داشت، اما عبور از روی پل 8 دقیقه طول کشید.
در نهایت تنها یک زن موفق به فرار از پل شد. اما چگونه

پازل سوم:
می دانیم که 5 خانه در 5 رنگ مختلف وجود دارد. در هر خانه فردی از جنس متفاوت زندگی می کند. همچنین، هر کدام نوشیدنی متفاوتی می نوشند، سیگار متفاوتی می کشند و حیوان خانگی متفاوتی دارند. آیا می خواهید بدانید حیوان خانگی شما چه خانه ماهی دارد؟
مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.
مرد سوئدی یک سگ دارد.
مرد دانمارکی چای می نوشد.
خانه سبز در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.
مردی که سیگار سیگار می کشد پرنده دارد.
صاحب خانه زرد سیگار دانهیل می کشد.
مردی که در خانه وسط زندگی می کند شیر می نوشد.
مرد نروژی در خانه اول زندگی می کند.
مردی که میکس سیگار می کشد همسایه مردی است که گربه دارد.
مردی که اسب دارد در کنار فردی که سیگار دانهیل می کشد زندگی می کند.
مردی که سیگار بلومستر می کشد آبمیوه می نوشد.
مردی آلمانی سیگار پرنس می کشد.
مرد نروژی در خانه کنار خانه آبی زندگی می کند.
مردی که سیگار می کشد همسایه مردی است که آب می نوشد.

پازل چهارم:
قطاری که با سرعت ثابت در مسیر مستقیم حرکت می کند. این قطار هفت ثانیه طول می کشد تا از یک درخت عبور کند و 26 ثانیه طول می کشد تا از یک تونل 380 متری عبور کند. سرعت و طول قطار چقدر است؟

پازل پنجم:
دو برادر در یک خانه زندگی می کنند و هر دو همیشه صادق هستند، به جز یک چیز. هر دوی آنها باید در روز تولدشان در مورد تولدشان دروغ بگویند.
شخصی در 31 دسامبر از هر دو برادر پرسید تولدت چه روزی است؟ پاسخ اول: دیروز و پاسخ دوم فردا. روز بعد (اول ژانویه) دوباره همان سوال را از آنها می پرسد و هر کدام جواب دیروز را تکرار می کنند. آیا می توانید روز تولد هر یک از این دو برادر را تعیین کنید؟

پاسخ های پازل

پاسخ معمای اول:
تابوت

پاسخ معمای دوم:
وقتی نگهبان برای استراحت به اتاقش رفت، زن از پل پایین آمد. چهار دقیقه بعد، نیمی از راه را طی کرد و قبل از گذشت پنج دقیقه، مسیر خود را به سمت قصر تغییر داد. نگهبان زنی را دید که قصد ورود به قصر را داشت و درخواست مجوز کرد، اما زنی که مجوز نداشت از قصر بیرون آورده شد.

پاسخ معمای سوم:
با کنار هم قرار دادن مفروضات، افراد را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
یک نروژی در یک خانه زرد زندگی می کند، آب می نوشد، سیگار دانهیل می کشد و یک گربه دارد.
مرد دانمارکی در خانه ای آبی زندگی می کند، چای می نوشد، سیگار می کشد و اسبی دارد.
مرد انگلیسی در یک خانه قرمز زندگی می کند، شیر می نوشد، سیگار می کشد و پرنده دارد.
مرد آلمانی در گلخانه زندگی می کند، قهوه می نوشد، پرنس سیگار می کشید و ماهی دارد.
مرد سوئدی در یک خانه سفید زندگی می کند، آبمیوه می نوشد، سیگار پلامستر می کشد و صاحب یک سگ است.
پس این یک مرد آلمانی است که ماهی دارد.

پاسخ معمای چهارم:
طبق داده های مشکل این قطار در هفت ثانیه از جلوی درخت می گذرد. این بدان معناست که قطار مذکور مسافتی برابر با طول خود را در هفت ثانیه طی می کند. همچنین طول تونل 380 متری را در 26 ثانیه طی می کند. یعنی در این مدت قسمت جلویی قطار وارد آن می شود و انتهای عقب از آن خارج می شود. بنابراین طول تونل با در نظر گرفتن ورودی جلوی قطار و خروجی جلوی قطار در 19 ثانیه (26-7) طی می شود. می توان نتیجه گرفت که تاریخ 20 متر در ثانیه (380 تقسیم بر 19) حرکت می کند. بنابراین سرعت قطار 72 کیلومتر در ساعت است. از آنجا که قطار طول خود را در 7 ثانیه طی می کند، طول آن 7×20 = 140 متر خواهد بود.

پاسخ معمای پنجم:
این برادران هیچ وقت دروغ نمی گویند، به جز تولدشان و آن هم در مورد تولدشان، بنابراین حداقل یکی از پاسخ های مربوطه آنها در این دو روز درست بوده است. با توجه به پاسخ برادر اول در 30 یا 31 دسامبر متولد شده است. اگر تولد او 30 دسامبر باشد، هرگز نمی تواند در 1 ژانویه دراز بکشد و دیروز 31 دسامبر پاسخ دهد. اما اگر در 31 دسامبر به دنیا آمده باشد، طبق داده های مشکل، می تواند روز بعد دروغ بگوید و حقیقت را بگوید. بنابراین اولین در 31 دسامبر متولد شد.
در مورد برادر دوم باید بگوییم که طبق گفته های او در 1 یا 2 ژانویه متولد شده است. او نمی تواند در 31 دسامبر (که روز تولد او نیست) دروغ بگوید و فردا در 1 ژانویه تولد خود را بسازد. اما اگر در 1 ژانویه به دنیا آمده باشد، بار اول (31 دسامبر) پاسخ صحیح داده است. بنابراین برادر دوم در اول ژانویه متولد شد.

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما