حسن یزدانی باعث خوشحالی آمریکایی ها شد

[ad_1]

فدراسیون کشتی آمریکا کشف کرد که اولین کشتی گیر ایرانی که در کشتی آزاد مردان در بالپارک در گلوب لایف فیلد آرلینگتون تگزاس شرکت می کند، با آمریکا مسابقه خواهد داد.

حسن یزدانی قهرمان وزن 5 کیلوگرم ایران، قهرمان المپیک و قهرمان سه دوره جهان در این لیست حضور دارد. ایران در کنار تیمی قدرتمند در آستانه کسب دو مدال المپیک آمریکا خواهد بود.

یزدانی همچنین قهرمان المپیک 2 و سه عنوان جهانی (1، 2، 3)، مدال نقره المپیک و همچنین مدال نقره سال دوم و برنز جهان در سال سوم و سوم شد. همچنین از خودش.موفق ترین کشتی گیر آزاد جهان در این زمان.

کامران قاسم پور در وزن 3 کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن 5 کیلوگرم به همراه دو مرد دیگر کشتی آزاد جهان در 3 سال حضور داشتند. این کشاورز مدال برنز المپیک را نیز به دست آورد.

سه ستاره جوان در 5 سال، علی رضا سرلک در وزن 5 کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در 3 کیلوگرم و محمد نخودی در وزن 5 کیلوگرم در فهرست اولیه ایران قرار دارند. امیرمحمد یزدانی چراتی با وزن 5 کیلوگرم به مدال نقره جهان دست یافت اما نامش با وزن 5 کیلوگرم برای این رقابت ها درج شده است.

یونس امامی با وزن 5 کیلوگرم مدال برنز جهان و گلاز مجتبی با وزن 5 کیلوگرم در سال صاحب مدال برنز جهان هستند.

در این ترکیب رحمان عموزاد خلیلی باید ۵ کیلوگرم و عرفان الهی در ۵ کیلوگرم اضافه کنند. ایران دو ورزشکار در اوزان 5 کیلوگرم و یک کیلوگرم را در فهرست خود دارد.

محمدهادی سروی که مدال های برنز، المپیک و طلای جهان را از آن خود کرد، نماینده ایران در وزنه برداری نیز بود.

سنتز ایران منتظر

5 کیلوگرم – علی رضا سرلک

3 کیلوگرم – مجید دستان یا محمد رمضانپور

5 کیلوگرم – رحمان عموزاد خلیلی (ایران)

5 کیلوگرم – امیرمحمد یزدانی چراتی یا عرفان الهی (ایران)

5 کیلوگرم – یونس امامی (ایران)

5 کیلوگرم – محمد نخودی (ایران)

5 کیلوگرم – حسن یزدانی (ایران)

5 کیلوگرم – کامران قاسم پور (ایران)

5 کیلوگرم – گلاژ مجتبی (ایران)

5 کیلوگرم – امیرحسین زارع (ایران)

کشتی

5 کیلوگرم – محمدهادی ساروی (ایران)

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

تماس با ما